ПРОЦАК Любов

Посада: старший викладач кафедри загального мовознавства

Телефон (робочий): (032) 239-47-56

Електронна пошта: lyubov.protsak@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Теорія художнього тексту (дискурсу), когнітивна лінгвістика, комунікативна лінгвістика, прагмалінгвістика.

 

Курси

Публікації

 •  Категорія „точка зору” у художньому тексті (дискурсі) // Стежками Франкового тексту (комунікативні, лінгвосеміотичні, когнітивні та лінгвостатистичні виміри прози) – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С.71-119.
 • Прагматичний аспект статусного та міжособистісного дистанціювання у художньому мовленні // Магістр гри слова. Філологічні дослідження, присвячені 60-річчю професора Флорія Сергійовича Бацевича. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2009. – С. 334 – 345.
 • Когнітивні аспекти перекладу художнього тексту // Мова і культура (Науковий щорічний журнал). Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. Теорія і практика перекладу. – Вип. 8. – Т. Ш. Ч. П. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – С. 379 – 384.
 • Лінгвокреативний потенціал метафори // Мова і культура (Науковий щорічний журнал). Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. – Вип. 6. – Т. ІІІ. Ч. І. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго , 2003. – С. 46 – 53.
 • Особливості метафоричного розгортання в художньому тексті // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 30. – Львів, 2002 – С. 123- 131.
 • Оцінне значення у метафорі (когнітивний підхід) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 29. Львів. 2000. – С. 166 – 176.
 • Динаміка оцінки у художньому мовленні // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 28. – Львів, 2000. – С. 129 – 137.
 • Вербально-образна сутність метафоротворення // Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (25 – 27 січня 1999 р.) – Львів: «Літопис», 1999. – с. 317 – 321.
 • Роль емотивності у процесі метафоризації // Проблеми слов’янознавства. Матеріали Міжнародної славістичної конференції пам’яті професора Костянтина Трофимовича (1 – 3 квітня 1998 року). – Львів, 1998.
 • Когнітивний аспект метафори // Когнитивная лингвистика конца ХХ века. Материалы Международной научной конференции. 7 – 9 октября 1997 г. – В трех частях. Ч. 2. – Минск, 1997. – С. 184 – 187.
 • Роль емотивності у процесі метафоризації // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ ст. Тези Всеукраїнської наукової конференції.(Львів, 26 -27 листопада 1996 р.) – С. 203 – 204.
 • До питання про семантичну структуру художньої метафори // Мова та її функціонування. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 24. – Львів, 1993.- С. 53 -58.
 • Магдзяк (Процак) Л.М., Грицютенко І.Є., Джунь С.Ю. Мова в естетичній концепції О.О.Потебні і сучасне вивчення художнього мовлення // Порівняльно-типологічне вивчення східнослов’янських мов. Серія філологічна. Вип. 18. – Львів, 1987. – С. 3 – 9.

 

Біографія

У 1979 році закінчила слов’янське відділення філологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «чеська мова і література».

З 1996 року – асистент, а з 2011 – старший викладач кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

Викладає курси: “Вступ до мовознавства”, “Загальне мовознавство”, “Актуальні питання сучасної теорії тексту”, “Естетична комунікація”

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!