БАЛІЦЬКА Мирослава

Посада: асистент кафедри українського прикладного мовознавства

Телефон (робочий): (032) 239-43-55

Електронна пошта: myroslava.balitska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Наукові зацікавлення – комунікативна лінгвістика, жанри мовлення, риторика.

Публікації

1. Прохання як жанровий різновид мовлення і його диференційні ознаки // Лінгвістичні дослідження. Збірник наукових праць. – Вип. 6. – Харків, 2001. – с. 221–226.
2. Жанрова диференціація українського розмовного мовлення // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 117-118. Слов’янська філологія. – Чернівці, 2001. – с. 26 – 34.
3. Семантичні різновиди прохань // Мова і культура: Мат. Міжнар. наук. конф. ім. Д.Бураго. – К.,2003. – с. 132 – 141 .
4. Роль адресанта в реалізації мовленнєвого жанру прохання // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 38: У двох частинах. – Частина 2. – Львів, 2006. – с. 130 – 134.
5. Жанр прохання як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 325–328.
6. Лінгвокраїнознавчий потенціал жанру мовлення прохання в українських народних казках // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 112–117.

Біографія

Народилася 7 лютого 1976 року в с. Тучне Перемишлянського району Львівської області.
У 1998 році закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (спеціальність «українська мова та література»). Упродовж 1998-1999 років навчалася в магістратурі при кафедрі української мови Львівського університету. Упродовж 1999 – 2003 років навчалася в аспірантурі при кафедрі української мови Львівського університету. З 2003 року працює асистентом кафедри українського прикладного мовознавства.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!