СОКІЛ Богдан

Посада: доцент кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-55

Електронна пошта: bohdan.sokil@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Історія мови, риторика, методика вивчення української мови як іноземної.

Публікації

  1. Монографія “Українська мова 19 – початку 20 століття як об’єкт наукових та політичних дискусій”, Тернопіль, 2000.
  2. Посібник “Вчимося розмовляти українською”. – Львів, 2004. – 212 с.
  3. «Дієслівне керування в українській мові»: Навчальний посібник для студентів-іноземців (у співавторстві з Новицькою Л., Товкало М.). – Львів, 2008. – 751 с.
  4. Українсько-арабський розмовник (у співавторстві з Л. Луцан), Тернопіль 2008. – 202 с.
  5. «Риторика: Збірник тестових завдань. – Тернопіль, 2010. – 208 с.
  6. «Українська мова за три тижні»: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2010. – 210 с.
  7. «Книга для читання з української мови: для студентів-іноземців. Книга І. – Тернопіль, 2010. – 195 с.
  8. «Скажи це болгарською! Українсько-болгарський розмовник і словник (у співавторстві з Сорокою О.). – Тернопіль, 2011. – 249 с.

Біографія

Народився 14 червня 1961 року у селі Данилівці Зборівського району Тернопільської області.

Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, філологічний факультет у 1984 році. Кандидатську дисертацію на тему “Українська мова 19 – початку 20 століття як об’єкт наукових та політичних дискусій” захистив у Тернопільському державному педагогічному університеті у 2000 році. Науковий керівник – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук В. Німчук. Шифр спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Читає курси:

· Українська мова (за професійним спрямуванням)
· Риторика.
· Українська мова як іноземна

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!