Oleksandr Motornyy

Position: Associate Professor, The Department of Slavic Philology named after Professor Ilarion Svientsitskyi

Scientific degree: Candidate of Philological Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): 0322394770

Email: oleksandr.motornyy@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Research interests

Історія чеської літератури, метафізичні мотиви у чеській поезії та поезії слов’янських народів, чеська поезія на сучасному етапі, міжслов’янські літературні зв’язки, лінгвокультурологія, сорабістика.

Publications

 1. Моторний О. Погляди Йозефа Пати на лужицьку літературу // Питання сорабістики[за редакцією В. Моторного та Д. Шольце]. – Львів – Будішин, 2002. – С. 227–235.
 2. Моторний О. Дещо про призабуті українські публікації в лужицькій пресі ХІХ-ХХ ст. // Питання сорабістики [за редакцією В. Моторного та Д. Шольце]. – Львів – Будішин, 2005. – С. 222 – 230.
 3. Моторний О. Рецензія на: MatoKosyk 1853 – 1940. Budyšin/Bautzen: Domowina, 2004. 342 s. // Питання сорабістики[за редакцією В. Моторного та Д. Шольце]. – Львів – Будішин, 2005. – С. 256 – 260.
 4. Моторний О. Образи води та вогню у фразеології верхньолужицької мови // Питання сорабістики [за редакцією В. Моторного та Д. Шольце]. – Львів–Будішин, 2006. – С. 179–186.
 5. Моторний О. Семантичні особливості фразеологізмів верхньолужицької мови з компонентом hłowa. // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2005. – Вип. 55. – С. 212–221.
 6. Моторний О. Соматизм ruka у дзеркалі верхньолужицької фразеології // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 278–283.
 7. Моторний О. Загальні географічні назви у складі верхньолужицьких фразеологізмів // Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2007. – Випуск 40. У двох частинах: Частина 2. – С. 101-105.
 8. Моторний О. Лужицький національний гумор та його вираження у фразеології // Мова і культура. (науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 10. Т. І (101). – С. 158–163.
 9. Моторний О. Сільськогосподарська тематика у фразеології верхньолужицької мови // Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2009. – Випуск 48. – С. 281–287.
 10. Моторний О. Топоніми у складі верхньолужицької фразеології // Питання сорабістики [за редакцією В. Моторного та Д. Шольце]. – Львів – Будішин, 2009. – С. 86–93.
 11. Моторний О. Гендерні стереотипи у фразеології верхньолужицької мови. Мова і культура (науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11. – Т. ІХ (121). – С. 141–145.
 12. Моторний О. Фразеологія верхньолужицької мови з компонентом-онімом (лінгвокультурологічний аспект) // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2010. – Вип. 59. – С. 191–201.
 13. Моторний О. Верхньолужицька фразеологія з компонентом-онімом з погляду лінгво-культурології // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Збірник наукових праць (пам’яті Леоніда Булаховського). – Вип. 15. Київ: Київський університет, 2011. – С. 151–159.
 14. Моторний О. Компонент-назва рослини як складова фразеології верхньолужицької мови // Мова і культура (науковий журнал). – Київ, 2011. – С. 128–134.
 15. Моторний О. Маловідомі та призабуті українські публікації на сторінках лужицької преси ХІХ – ХХ ст.. // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – Київ, 2012. – С. 180–189.
 16. Моторний О. Концепт «Життєвий цикл людини» та його відображення в усталених зворотах верхньолужицької мови // Питання сорабістики. Матеріали ХІІІ Міжнародного сорабістичного семінару. Львів, 2012 (у друці).
 17. Моторний О. Просторові та часові відношення у відображенні фразеології верхньолужицької мови // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур (збірник наукових праць). – Київ, 2012. –С. 99–104.
 18. Моторний О. Уявлення лужицьких сербів про час та простір як про дві важливі категорії людської свідомості на матеріалі фразеології // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Випуск 56. Ч.2. – Львів, 2012. – С. 198–204.
 19. Моторний О., Моторний А. Роман Ї. Марека «Люди з Поляни» в контексті закарпатської теми в чеській літературі // Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур (збірник наукових праць). – Вип 21. – Київ, Освіта України, 2013. – С. 253–259.
 20. Моторний О., Новий погляд на чеську та російську подорожню літературу у праці ДанушіКшіцової «Подорожі до Святої землі». Рецензія на працю: Kšicová D. Cesty do svaté země XII – XX století. Mýty a realita v ruských a českých cestopisech. – Brno, 2013) // Діалогічні обертони. Науковий збірник на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської. – Львів, 2014. – С. 338–340.
 21. Моторний О. А. Метафізичний образ міста у поетичному доробку З. Бергрової/ О. А. Моторний, А. В. Моторний // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Збірник наукових праць – Київ : Освіта України, 2016. – Вип. 29. – С. 217 – 224.
 22. Моторний О. А. Листування Ф. Кожіка з львівськими богемістами/ О. А. Моторний, А. В. Моторний // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Збірник наукових праць – Київ : Освіта України, 2016. – Вип. 30. (в друці).
 23. Моторний А., Моторний О. Метафізична складова поезії Мартіна Штора // Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур. Випуск 32. – Київ, 2017. – С. 233-239.
 24. Моторний А., Моторний О. / А. В. Моторний, О. А. Моторний. Метафізична складова поетичного світу Мілана Дєжинського // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Випуск 1 (69), Ч. 2. – Острог, 2018.
 25. Моторний А., Моторний О. / А. В. Моторний, О. А. Моторний. Міжвоєнне Закарпаття на сторінках видання Клубу чехословацьких туристів // Компаративні дослідження слов’янських мов та літератур. Випуск 33. – Київ, 2018. C. 243-247.
 26. Моторний О. Містичний світ поезії Роберта Файкуса / Олександр Моторний. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологічна»: науковий журнал. – Острог : Вид-во НаУОА, березень, 2019. Вип. 5 (73). – 322 с.

Переглянути обрані статті можна за лінком

Посібники:

 1. Моторний О. Чеська мова – доступно та цікаво (методичні рекомендації з сучасної чеської мови). – Львів. Паїс, 2015.
 2. Брилинська Н. Моторний О. Історія чеської літератури. Від зародження до середини ХХ ст.: збірник тестових завдань / Надія Брилинська, Олександр Моторний. – Львів : ПАІС, 2019. – 320 с.

Гіперпосилання на деякі статті:

 1. Моторний О. А. Містичний світ поезії Роберта Файкуса Моторний А., Моторний О. Закарпаття Motornyy A., Motornyy O. Dezinsky Зденка Бергова Метафізичні елементи у поезії Мартіна Штора Моторний О., Моторний А. Моторний О ПОЕТИЧНИЙ СВІТ ІГОРА МАЛІЄВСЬКОГО У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЧЕСЬКОЇ ПОЕЗІЇ Моторний О. Іван Верніш + Сорабістична спадщина проф Володимира Андрійовича Моторного лаб. Богемістичні студії професора Володимира Андрійовича Моторного Моторний О. Іван Верніш

Biography

Випускник Львівського національного університету імені Івана Франка (2004 р.), філолог-славіст.

Протягом 2004–2007 навчався в аспірантурі на кафедрі слов’янської філології ЛНУ імені Івана Франка. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Лінгвокультурологічний компонент у фразеології верхньолужицької мови» (2010 р.).

Працює на посаді доцента кафедри слов’янської філології з 2012 р.

Регулярний учасник міжнародних славістичних колоквіумів (Львів, 2005–2013), Міжнародних читань імені Леоніда Булаховського (Київ, 2011–2014), Міжнародних сорабістичних семінарів (Львів, 2002– 2013).

Викладає курси історії основної слов’янської літератури (чеська), оглядовий курс історії слов’янських літератур, сучасна чеська мова, практикум перекладу, вступ до слов’янської філології.

Projects

7.02.2020 взяв участь у тренінгу “Працевлаштування студентів. Труднощі та виклики”, який організувала компанія “Нестле Бізнес Сервіс Львів”. Участь у тренінгу засвідчує отриманий сертифікат. Важливою частиною зустрічі була дискусія, присвячена пошукам стратегій профорієнтації та працевлаштування студентів, упродовж якої учасники спільно шукали нових ефективних шляхів побудови взаємин між зво та стейкхолдерами.

Teaching materials

 1. Моторний О. Чеська мова – доступно та цікаво (методичні рекомендації з сучасної чеської мови). – Львів. Паїс, 2015.
 2. Брилинська Н. Моторний О. Історія чеської літератури. Від зародження до середини ХХ ст.: збірник тестових завдань / Надія Брилинська, Олександр Моторний. – Львів : ПАІС, 2019. – 320 с.

Schedule

Page with teachers schedule not found!