Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Напрям підготовки (спеціальність) – 035 “Філологія”
Спеціалізація “Арабська, перська, японська мова та мова та література”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
0:0 Залік
Вступ до літературознавства 16 1:0 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія світової літератури 16 1:0 Іспит
Історія світової літератури 16 0:1 Іспит
Хорватська мова 0:0 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія укр. літер. 32 2:0 Іспит
СУЛМ 16 32 1:2 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 64 0:4 Немає
Історична граматика (відділення сходознавства) 22 10 1,4:0,6 Залік
Історія української літератури 32 2:0 Іспит
Сучасна українська літературна мова 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Етика та естетика
Історія філософії
Українська міфологія і демонологія
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Фізичне виховання
Франкознавство
32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 64 0:4 Іспит
Історія світової літератури 0:0 Іспит
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія арабської мови 16 1:0 Немає
Історія світової літератури 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська мова 16 1:0 Іспит
Актуальні питання української фразеології 16 1:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія арабської мови 16 0:1 Іспит
Історія світової літератури 16 16 1:1 Залік
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Залік
Український мовленнєвий етикет 32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія світової літератури 20 10 1,3:0,6 Іспит
Сучасна польська мова 30 0:1,9 Немає
Сучасна українська мова 10 10 0,6:0,6 Іспит
Теоретична рамка перечитування української класики 10 0,6:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Методика викладання фольклору
Філософія мови
Фольклор і художня література
20 1,3:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Загальне мовознавство 28 14 1,8:0,9 Іспит
Сучасна польська мова 42 0:2,6 Іспит
Сучасна українська мова 14 14 0,9:0,9 Іспит
Теорія літератури 14 0:0,9 Іспит
Теорія літератури 28 28 1,8:1,8 Іспит

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми розвитку сучасної польської літератури 16 1:0 Іспит
Мікротопоніміка як галузь ономастики (спеціалісти) 12 0:0,8 Немає

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Магістерський семінар зі спеціальності 32 2:0 Залік