Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.03 “Арабська, перська, японська мова та мова та література”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Арабська мова 160 0:10 Іспит
Вступ до літературознавства 16 16 1:1 Іспит
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Культура арабських країн 32 16 2:1 Іспит
Культура країни, мову якої вивчають (перська) 32 16 2:1 Іспит
Перська мова 160 0:10 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Арабська мова 128 0:8 Залік
Вступ до мовознавства 16 16 1:1 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія української літератури 16 0:1 Залік
Науковий семінар 135 0:8,4 Диф. залік
Перська мова 128 0:8 Залік
Східне письмо 32 32 2:2 Іспит
Східне письмо (китайська мова) 32 32 2:2 Іспит
Східне письмо (перська мова) 32 32 2:2 Іспит
Східне письмо (японська мова) 32 32 2:2 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Немає
Арабська мова 128 0:8 Іспит
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 64 0:4 Немає
Історія китайської літератури 32 2:0 Немає
Історія перської літератури 32 2:0 Немає
Історія української літератури 16 16 1:1 Іспит
Історія японської літератури 32 2:0 Немає
Китайська мова 128 0:8 Іспит
Сучасна українська літературна мова 32 16 2:1 Іспит
Східні літератури в контексті світової 32 2:0 Залік
Історія країн Сходу 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1: Особливості східної мовленнєвої етнолінгвокультури
Етика та естетика
Історія філософії
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Релігії та вчення Близького Сходу
Українська міфологія і демонологія
Фізичне виховання
32 2:0 Залік
Франкознавство 32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Залік
Арабська мова 128 0:8 Іспит
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 64 0:4 Іспит
Історія китайської літератури 32 16 2:1 Іспит
Історія країн Далекого Сходу 16 16 1:1 Залік
Історія перської літератури 32 16 2:1 Іспит
Історія української літератури 16 16 1:1 Залік
Історія японської літератури 32 16 2:1 Іспит
Китайська мова 112 0:7 Іспит
Науковий семінар 135 0:8,4 Диф. залік
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія китайської літератури 32 2:0 Іспит
Історія японської літератури 32 2:0 Залік
Китайська мова 80 0:5 Іспит
Сучасна українська мова 16 1:0 Іспит
Східні літератури в контексті світової 32 2:0 Залік
Східні літератури в контексті світової 32 2:0 Залік
ТПП 16 16 1:1 Немає
ТПП 16 80 1:5 Немає
Турецька мова 80 0:5 Іспит
Друга східна мова 64 0:4 Немає
Релігії і вчення Далекого Сходу 16 16 1:1 Залік
Актуальні питання української фразеології 64 4:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія китайської літератури 32 16 2:1 Курсова робота
Історія турецької літератури 32 16 2:1 Курсова робота
Історія японської літератури 32 16 2:1 Курсова робота
Китайська мова 96 0:6 Залік
Науковий семінар 135 0:8,4 Диф. залік
Сучасна українська мова 16 16 1:1 Залік
ТПП 16 0:1 Іспит
ТПП 16 96 1:6 Іспит
Турецька мова 96 0:6 Залік
Друга східна мова 80 0:5 Залік
Історія країн Близького Сходу 16 16 1:1 Залік
Український мовленнєвий етикет 32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Арабська мова 60 0:3,8 Іспит
Історія арабської літератури 10 10 0,6:0,6 Іспит
Історія японської літератури 10 10 0,6:0,6 Іспит
Китайська мова 60 0:3,8 Іспит
Літературознавчий / лінгвістичний аналіз східних текстів 30 1,9:0 Немає
Педагогічна практика 270 0:16,9 Диф. залік
Сучасна українська мова 10 10 0,6:0,6 Іспит
Науковий семінар 30 0:1,9 Залік
Друга східна мова 60 0:3,8 Немає
Філософія мови 10 0,6:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Методика викладання фольклору
Фольклор і художня література
20 1,3:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
28 1,8:0 Залік
Арабська мова 84 0:5,3 Іспит
Загальне мовознавство 28 14 1,8:0,9 Іспит
Історія арабської літератури 14 14 0,9:0,9 Залік
Історія японської літератури 14 14 0,9:0,9 Залік
Китайська мова 84 0:5,3 Іспит
Літературознавчий / лінгвістичний аналіз східних текстів 56 3,5:0 Залік
Суспільно-політичний переклад 14 14 0,9:0,9 Залік
Сучасна українська мова 14 14 0,9:0,9 Іспит
Теорія літератури 28 28 1,8:1,8 Іспит
Особливості усного перекладу 14 0:0,9 Залік
Науковий семінар 28 0:1,8 Курсова робота
Друга східна мова 42 0:2,6 Іспит
Актуальні проблеми художнього перекладу 28 1,8:0 Залік

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми розвитку сучасної польської літератури 16 1:0 Іспит