Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.06 “Східні мови та літератури (переклад включно): китайська, перська, турецька, японська мова та література”

    • Освітня програма
    • Навчальний план (2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік)
    • Рецензії та відгуки
    • Зауваження і пропозиції зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітніх програм просимо надсилати на електронну адресу: svyatoslav.pylypchuk@lnu.edu.ua

Не знайдено жодного навчального курсу.