Blahoželanie k Vianociam / Різдвяні вітання

20.12.2021 | 14:34

Slovakisti a slovakistky Katedry slovanskej filológie Ilariona Sviencického Ľvovskej národnej univerzity Ivana Franka srdečne blahoželajú slovenským a ukrajinským priateľom

na Vianoce pokoj v duši,

šťastie, ktoré nič neruší,

v novom roku veľa sily,

by ste zdraví dlho žili.

Lásku, žiadne hádky,

pohodu a krásne sviatky.

 

Словакісти катедри слов’янської філології імені проф. Іларіона Свєнціцького Львівського національного університету імені Івана Франка щиро вітають колег і друзів з Різдвом і Новим роком!

 

@Studia Academica Slovaca

@Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

@Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

@Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie

@Inštitút ukrajinistiky FF PU v Prešove

@Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

@Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

@Slovenské veľvyslanectvo na Ukrajine

@Slovenský generálny konzulát v Užgorode

@SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry

@Slovenská spoločnosť M.R.Štefaníka vo Ľvove

@Slovenský národný korpus

@Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

@Катедра української мови  імені професора Івана Ковалика

@Катедра українського прикладного мовознавства ЛНУ імени Івана Франка

@Кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка

@Філологічний факультет ЛНУ імені Івана Франка

@Кафедра української фольклористики ЛНУ ім. Івана Франка

@Кафедра польської філології ЛНУ ім. Івана Франка

@Лну ЛНУ імені Івана Франка

@Marianna Sedlaková

@Zuzana Stanislavová

@Jarmila Kredátusová