Дарунок Інституту Літератури НАН України

01.10.2017 | 14:00

Нещодавно шевченкіану філологічного факультету поповнив і збагатив дарунок Інституту Літератури НАН України – книги з повного зібрання творів Тараса Шевченка (у 12 томах), “Шевченківська енциклопедія: літературні твори” (Київ, 2016), “Шевченківська енциклопедія” у 6 томах. Презентували на філологічному факультеті Франкового університету ці видання Микола Жулинський, доктор філологічних наук, директор Інституту літератури НАН України, а також Олександр Боронь, кандидат філологічних наук, завідувач відділу шевченкознавства цієї ж установи.

Повне зібрання творів Тараса Шевченка – це систематизація усієї, відомої сьогодні, літературної та художньої спадщини Великого Кобзаря. Представлено тут поетичні, драматичні та прозові твори письменника, його щоденник, автобіографію, статті, археологічні нотатки, записи творів усної словесності, мемуаристику, документи, малярські та графічні роботи. До видання увійшли також творчі заготовки, незакінчені літературні, художні праці Тараса Шевченка: плани, начерки, етюди, ескізи тощо.

“Шевченківська енциклопедія” – унікальний дослідницький, а водночас довідковий проект, у якому відображено здобутки шевченкознавства за півтора століття. На сторінках шеститомного видання висвітлено не тільки біографію Великого Українця, а й представлено значення цієї постаті для національної культури України, висвітлено історію видань творів Т. Шевченка, традицію осмислення і переосмислення спадщини письменника, проаналізовано рецепції його творчості в Україні й у світі, напрями вшанування пам’яті Т. Шевченка. Автори енциклопедії – знані шевченкознавці, серед яких – літературознавці Франкового Університету – Лариса Бондар, професор кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка, Микола Ільницький, професор кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства та ін.

Енциклопедія містить 6307 статей різного обсягу – від коротких довідок до розлогих монографічних нарисів, 5800 ілюстрацій, з яких 453 на кольорових вклейках.

Енциклопедія доступна також на сайті Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України: http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/pro-instytut/shevchenko

Ірина Кметь