Доповідь Алли Татаренко на загальноуніверситетському семінарі «Філософія науки»

25.04.2017 | 14:00

Література постмодерної епохи – провісник й індикатор цивілізаційних змін

Література постмодерної епохи як індикатор цивілізаційних змін, «людина, яка читає» і «людина, яка дивиться» – ці та інші теми були винесені на обговорення загальноуніверситетського семінару «Філософія науки», засідання якого відбулося 20 квітня 2017 року у Дзеркальній залі.

Розпочав засідання семінару його науковий керівник Ректор Львівського університету, професор Володимир Мельник. Наголосивши на актуальності дослідження постмодерної епохи, Володимир Петрович відзначив, що в українській інтелектуальній думці література завжди містила вимір філософських узагальнень і прагнень осягнення світу.

Надалі з доповіддю «Homo legens: література постмодерної епохи як індикатор цивілізаційних змін» виступила завідувач кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького, професор Алла Татаренко. У своєму виступі − крізь призму творчості сербських та хорватських постмодерних письменників, а також представників наукового середовища ХХ століття  − Алла Татаренко намагалася простежити спосіб, у який текст впливає на суспільство, а суспільство на текст.

Детальніше див.:

http://www.lnu.edu.ua/literatura-postmodernoji-epohy-provisnyk-j-indykator-tsyvilizatsijnyh-zmin/