Інформаційний лист про проведення VIII Міжнародної науково-практичної конференції ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА У СУЧАСНОМУ БАГАТОВИМІРНОМУ СВІТІ до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди

05.09.2022 | 16:36
Шановні друзі, колеги, студенти, аспіранти, магістри!
        Запрошуємо Вас до участи
у VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції

      Григорій Сковорода у сучасному багатовимірному світі ” 

до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди

завантажити інформаційний лист

з професійною програмою стажування 60 годин (2 кредити ECTS)
0,5 кред.ECTS: УЧАСТЬ у  КОНФЕРЕНЦІЇ
1,5 кред. ECTS: ПІДГОТОВКА НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ ТА НАУКОВОЇ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМАТИКОЮ КОНФЕРЕНЦІЇ,
яка відбудеться 16 листопада 2022 року в очно-дистанційному форматі.
Термін подання тез до 15 жовтня 2022 року.
З повагою і від імені оргкомітету конференції,
       Качмар В.М., докт. істор. наук, професор,
       проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку
       Жигайло Н.І., докт. психол. наук, професор,
       заступник декана філософського факультету з наукової роботи  (+380962816219)