Конференція молодих філологів «VIVAT ACADEMIA» 2020

12.05.2020 | 15:36

Цьогорічна наукова конференції молодих філологів «VIVAT ACADEMIA» відбувалася дистанційно в онлайн-режимі

24 квітня 2020 року на філологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася ХVІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих філологів «VIVAT ACADEMIA» «Я на сторожі коло їх поставлю слово…»: націєцентричні основи української філологічної науки».

Через об’єктивні обставини карантину конфереенція проходила дистанційно в онлайн-режимі з використанням сучасної платформи відеозв’язку Zoom, яка дає можливість учасникам долучитися, зареєструватися і брати повноцінну участь у її роботі. Відкрив і вів науковий захід Святослав Пилипчук – декан філологічного факультету, доктор філологічних наук, професор. До роботи секцій та обговорення виступів також долучилися: Богдана Криса, доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка, та Ігор Гунчик, кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана філологічного факультету з наукової роботи.

У програмці конференції було представлено 26 учасників та їхніх тем. Необхідно відзначити, що всі молоді філологи-науковці – викладачі-асистенти, аспіранти, магістри, бакалаври зі Львова – зареєструвалися та виступили з науковими доповідями. Тематика їхніх виступів була присвячена актуальним проблемам мовознавства, літературознавства та фольклористики. Доповіді стосувалися літературної медієвістики, інтерпретації сучасної та постмодерної творчості письменників, фольклористичної пареміології, комунікативної лінгвістики, ономастики та граматики сучасної української мови, полоністичних студій.

Виголошення доповідей, дискусії та обговорення, що їх супроводжували, відбувалися в доброзичливій атмосфері, сприяли набуттю досвіду наукової діяльності, а також принесли усім молодим учасникам конференції позитивні емоції під час фахової інтелектуальної розмови.