Лекції проф. габ. д-р Малґожати Ґембки-Воляк

07.02.2020 | 12:00

Професор Університету Миколая Коперника (Торунь, Польща) Малґожата Ґембка-Воляк провела лекції з польської мови для студентів кафедри польської філології.

11.02, 13.30, авд. 312 – Konstrukcje bezokolicznikowe we współczesnej polszczyźnie: zakres i zasady użycia

14.02, 15.05, авд. 123 – Wyrażanie relacji czasowych w polskim zdaniu pojedynczym

13.02, 16.40, авд. 327; 17.02, 16.40, авд. 123 – Dyskusyjne zagadnienia normy składniowej współczesnej polszczyzny (pojęcie normy składniowej, przykłady rozbieżności między kodyfikacją a uzusem, działanie analogii składniowo-semantycznej, ocena nowych zjawisk składniowych)