Методичка про конкурси НПП 2022

06.06.2022 | 11:59

Шановні  колеги!

До Вашої уваги – Методичні рекомендації щодо проведення конкурсного
відбору на заміщення вакантних посад завідувача кафедри,
професора, доцента Львівського національного університету
імені Івана Франка / упоряд. Юліан Бек, Володимир Бурак,
Юлія Гриценко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 44 с. –
(Нормативні документи Львівського університету)

Додатково: Рекомендації Вченої ради Університету щодо подання документів на посади професора, доцента та асистента

Просимо використовувати у процесі проведення конкурсів!

Зверніть увагу:

Право брати участь у зборах мають усі працівники, які працюють за основним місцем роботи. Участь у зборах мають право брати й працівники, які перебувають у відпустці. Працівники, які працюють на факультеті на умовах сумісництва участі у зборах не беруть. Студенти, аспіранти і докторанти мають право брати участь у зборах за умови, якщо вони працюють на факультеті за основним місцем роботи. Основним місцем роботи для працівника вважається те, де знаходиться його трудова книжка, або визначене ним  як основне згідно з поданою заявою та відомостями, що обліковуються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’зкового державного соціального страхування на її підставі.