Міжнародна наукова конференція “Теорія і практика викладання української мови як іноземної”

18.10.2017 | 14:21

19–20 жовтня 2017 року
Кафедра українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка
проводить Міжнародну наукову конференцію “Теорія і практика викладання української мови як іноземної”.

На конференції заплановано обговорення таких питань з української лінгвістики та лінгводидактики:

  1.  Українська мова в просторі і часі: історія, теорія, практика.
  2. Лінгвокраїнознавство та проблеми міжкультурної комунікації.
  3. Лексико-семантична структура мови. Методика викладання лексики української мови як іноземної.
  4. Граматична структура мови. Методика викладання граматики української мови як іноземної.
  5. Семантика і прагматика. Українська мова як іноземна в аспекті навчання видів мовленнєвої діяльності.
  6. Навчально-методичне забезпечення процесу навчання української мови іноземців.
  7. Проблеми стандартизації та уніфікації процесу навчання української мови як іноземної.
  8. Культура мови і стилістика.

Програма конференції