Міжнародний стипендійний обмін для здобувачів доктора філософії та науково-педагогічних працівників

21.12.2021 | 08:00

Шановні колеги!

З повідомленням  Ivan Franko National University of Lviv – International Office:

Міжнародний стипендіальний обмін здобувачами титулу кандидата наук та науково-педагогічними працівниками (PROM), Краківський педагогічний університет (Польща)
Метою PROM є покращити компетенції аспірантів та науково-педагогічних працівників з Польщі та закордону, включно з країнами, котрі не є членами ЄС. Польське національне агентство академічних обмінів NAWA відбере проекти університетів та виділить їм фінансування для участі аспірантів та науково-педагогічних працівників у коротких формах освітніх програм (від 5 до 30 днів). Проект передбачає двосторонній обмін громадян Польщі, котрі поїдуть закордон, та аспірантів і науково-педагогічних працівників, які приїдуть до Польщі.
Реалізація даної програми передбачає: проведення дидактичних занять, участь у конференціях, літні/зимові школи, курси, тренінги та навчальні візити. Стипендії також можуть призначатися з метою збирання матеріалів для дидактичної чи наукової роботи.
Програма покриє витрати на дорогу, оплату участі у конференціях, курсах, тренінгах, оплату за навчальні візити, кошти на забезпечення обміну та харчування учасника програми.
Детальна інформація про програму: https://prom.up.krakow.pl/en/recruitment-procedure/

Для участі в Проекті кандидати подають необхідні документи в електронній системі набору, зокрема:

 • Опис їх мотивації до участі в проекті (поле у ​​формі найму);
 • Запропонована програма вдосконалення власних компетенцій у рамках обраної форми підтримки (поле у ​​формі набору);
 • Планова практична реалізація набутих компетенцій (напрямок у формі набору);
 • У разі кандидата техн. кандидатів, короткий лист наукового керівника, що підтверджує тісний зв’язок між запланованою діяльністю та докторською дисертацією (сканом), що готується.

Управління науки проводить офіційну оцінку поданих заявок. Перевіряється належність кандидата до цільової групи (зокрема віковий критерій до 40 років), а також повнота поданої документації.

Оцінку заявок по суті проводить конкурсна комісія (КК), яку призначає проректор з науки. До складу конкурсної комісії входять:

 • професор Міхал Рогож, д.т.н., проректор з наукової роботи, голова ЦК;
 •  професор Маріуш Волос, д.т.н.;
 •  Професор Томаш Шемберг, д.т.н., координатор проекту;
 •  професор Аліція Панасевич, д.т.н., член КК;
 •  Малгожата Кмак, д.т.н., член КК;
 •  Якуб Кабат, магістр, представляє к.т.н. кандидатів;
 •  Пауліна Картечка, магістр, представляє Управління науки.

CC проводить суттєву оцінку заявок, присуджуючи бали за наступне:

 • мотивація до участі в Проекті;
 • розроблена програма щодо вдосконалення власних компетенцій кандидата;
 • розвинене практичне використання компетенцій.

У разі академічного складу додаткові бали нараховуватимуться особам, залученим до навчання к.т.н. кандидатів.

У процесі набору є два рейтингові списки за статтю. Слабкі заявки, які не наберуть не менше 60% від можливої ​​кількості балів, будуть відхилені незалежно від наявності місць у проекті.

Усі заявки, які отримають мінімальну кількість необхідних балів, підлягають голосуванню ЦК перед остаточним схваленням. Рішення приймаються звичайною більшістю голосів у присутності не менше половини членів ЦК. При рівній кількості голосів голос Голови є вирішальним. КК збирається не рідше одного разу на місяць протягом усього періоду реалізації Проекту.

Див.: Положення про набір та участь у Проекті