Монографія Оксани Туркевич про становлення терміносистеми методики викладання української мови як іноземної

20.07.2021 | 16:33

Шановні колеги!

Побачила світ  монографія Оксани Туркевич. У виданні висвітлено питання розвитку терміносистеми методики викладання української мови як іноземної. Дослідниця дефініює поняття української як іноземної, української як другої мови, з’ясовує важливі аспекти термінної системи української лінгводидактики (способи творення термінів, унормування, уніфікацію, впорядкування фахової лексики відповідної галузі мовознавства). Цікавим для фахівців є покажчик термінів методики викладання української мови як іноземної, вжитих у дослідженні.

Праця є корисною передусім для термінознавців, викладачів української мови як іноземної, а водночас для мовознавців, усіх, хто навчає української мови.
Туркевич О. Становлення терміносистеми методики викладання української мови як іноземної : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 220 с.