НАУКОВИЙ СЕМІНАР КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

04.11.2022 | 17:38

4 листопада 2022 р. відбувся науково-методичний семінар катедри української мови ім. проф. Івана Ковалика «Оніми в науково-навчальній філологічній практиці».

 

Доц. Кузьма І. Т.  у виступі  «Словотвірна продуктивність непочаткових іменних форм при онімотворенні» розглянула оніми, мотивовані непочатковими морфологічними формами називного й родового множини. Виділено історичні і сучасні моделі похідности. Простежено продуктивність форм як твірних баз у різних періодах,  а також наслідки в сучасній словотвірній системі.

Доц. Сокіл Н. В.  у доповіді «Онімна лексика в контексті вивчення української мови в середній школі» відзначила, що в сучасній школі власні назви окремо не вивчають. Здебільшого про них учні дізнаються тоді, коли мовиться про певні морфологічні, лексичні, фразеологічні, орфографічні чи словотвірні особливості досліджуваних мовних одиниць, явищ. Найчастіше оніми в підручниках використовують у контексті ілюстративного матеріалу до вправ, а також у фрагментах аналізованих текстів або ж речень. Спостережено, що домінують антропоніми (Даринка, Марко, Іван Франко), топоніми  (Херсон, Східниця, Стир, Карпати, Крим), геортоніми (Різдво, День захисників і захисниць України), ергоніми (Каліфорнійський університет, Львівський фізико-математичний ліцей), ідеоніми (“Іпатіївський літопис”, “Земля блакитна, ніби апельсин”, “Ходить гарбуз по городу”). У результаті дослідження можна висновувати, що важливим є не cтільки кількісне онімне наповнення підручників, скільки якісне. Вагомим є вибір ілюстративного матеріалу, який формував би національно зорієнтовану особистість. Сьогодні це ключове питання. Тому потрібно щоразу наголошувати учням, що кожна нація має свою специфіку іменування, закладає характерні тільки їй мотиви творення, що реалізуються властивими конкретній мові засобами й способами онімної номінації. Називати об’єкти і суб’єкти потрібно відповідно до національних традицій і норм. І саме такі думки слід доносити дітям ще зі шкільного віку.