Науковий семінар катедри української мови ім. проф. І. Ковалика

20.01.2022 | 18:34

20 січня 2022 р. відбувся черговий науково-методичний семінар катедри української мови імени проф. Івана Ковалика.

Тема семінару “Іменникові словотвірні типи в дериваційній парадигмі займенника” (доповідач – аспірантка Богуслава Змарко) стосувалася творення афіксальних мутаційних словотвірних типів, а також морфолого-синтаксичних транспозиційних дериватів, зокрема питань міжчастиномовної омонімії.

Виступ викликав жваву дискусію, а доповідачка отримала гарну нагоду апробувати окремі позиції дисертаційного дослідження та вміння аргументувати свої міркування, обмінюючись думками з досвідченими фахівцями у сфері дериватології (Білоус М. П., Глібчук Н. М., Добосевич У. Б., Кузьмою І. Т.).