Обговорення освітньо-професійної програми «Українська мова та література» другого (магістерського) рівня вищої освіти

31.08.2023 | 21:42

Відбулося засідання катедри української мови ім. професора Івана Ковалика, на якому обговорювали освітньо-професійну програму «Українська мова та література» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.01 – Українська мова та література.

У засіданні взяли участь наші роботодавці: Царалунга І.Б. – завідувач кафедри української філології Хмельницького національного університету; Багнюк Н.В. – завідувач відділу української мови Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України; Левчук О.І. – директор Ліцею №1 Зимноводівської сільської ради Львівського району Львівської області.