Обговорення освітньої програми “Польська мова і література”

22.12.2021 | 09:26

21 грудня 2021 року на кафедрі польської філології відбулося обговорення проєкту освітньої програми “Польська мова і література” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  галузі знань 03 Гуманітарні науки, за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією – 035.033 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська.

У засіданні кафедри взяв участь керівник Освітнього центру “Білий Орел” Сергій Лук’яненко, який високо оцінив рівень випускників і студентів кафедри, які викладають у центрі польську мову, підкреслив важливість співпраці між роботодавцем і навчальним закладом (згадавши, зокрема й тренінг викладачок Христини Ніколайчук та Ірини Бундзи, який вони провели для вчителів центру в травні 2021 року). Сергій Лук’яненко наголосив на слушності запропонованих змін та висловив свої пропозиції щодо покращення змісту ОП, зокрема, введення методики викладання польської мови онлайн та можливість проходження практики з викладання польської мови, що мало б цінність у майбутній професійній діяльності випускників.

Учасниками засідання кафедри були студенти різних курсів бакалаврського рівня навчання, які вказали на сильні та слабкі сторони освітньої програми, на якій навчаються, а також висловили свої міркування щодо покращення майбутньої.

Після ознайомлення з результатами проведеного серед студентів анкетування щодо рівня задоволеності актуальною програмою та ставлення до можливих змін у ній викладачі кафедри взяли участь в обговоренні доцільності оновлення ОП, можливості втілення пропозицій та одноголосно підтримали проєкт освітньої програми “Польська мова і література”.