Педагогічна (асистентська) практика студентів-словакістів

18.09.2022 | 14:53

1 вересня 2022 року розпочалася педагогічна (асистентська) практика студентів-словакістів  ІI курсу денної форми навчання філологічного факультету освітнього рівня Магістр.  Відбувся перший етап цієї практики, на якому студенти – практиканти відвідували лекційні та практичні заняття викладачів словацької мови і літератури нашої катедри; актуалізували знання із філологічних дисциплін і методики викладання фахових дисциплін у вищій школі; зібрали  матеріал та підготували плани-конспекти лекції та практичного заняття.

Триває другий етап, на якому наші студенти-практиканти  проводять  лекції та практичні заняття для студентів-словакістів бакалаврського рівня освіти.