Перелік документів для вступу на перший курс ОС Бакалавр

29.08.2022 | 07:47

Шановні абітурієнти!

29.08.2022 – початок прийому оригіналів документів (авд. 231, вул.Університетська, 1)

Для зарахування вступники повинні подати оригінали документів:

  • на місця державного замовлення – до 18:00 02 вересня 22.09.2022;

До Вашої уваги – перелік документів:

для зарахування на перший курс бакалаврату на основі повної загальної середньої освіти:

  • Оригінал і копію документа про повну загальну середню освіту;
  • Оригінал і копію додатка документа про повну загальну середню освіту;
  • Копію документа, що посвідчує особу (паспорт) та пред’явити оригінал;

Якщо паспорт виготовлений у вигляді ID картки, необхідно додати довідку про місце реєстрації вступника.

  • Копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН) та пред’явити оригінал;
  • Підписані фотокартки 3*4 см – 4 шт.;

Кожна фотокартка повинна містити на зворотній стороні прізвище, ім’я та по-батькові, номер та назву спеціальності, на яку вступник подає оригінали документів

  • Копію документа, що засвідчує відношення до військового обов’язку (військовий квиток, приписне свідоцтво) та пред’явити оригінал (за наявності);
  • Копії документів, що засвідчують спеціальні умови вступу (пільги) вступника та пред’явити оригінали.

Для підтвердження застосування сільського коефіцієнта необхідно подати оригінал довідки з сільської ради за формою №13, затвердженою постановою КМУ №207 від 2 березня 2016 року.

Оригінали документів подають:

  1. Особисто до Приймальної комісії Університету (на філологічний факультет – авд.231, вул.Університетська, 1);
  2. або Електронно – надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії Університету (pkunivlv@lnu.edu.ua). Якщо впродовж трьох місяців після початку навчання від вступника не будуть отримані оригінали документів (особисто або поштовим відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи. Для накладання електронного цифрового підпису вступника можна використати веб-сторінку https://sign.diia.gov.ua/  В електронному листі обов’язково необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові вступника, факультет,  спеціальність та освітню програму, на яку подаються документи.

пункт прийому оригіналів документів при вступі на перший курс бакалаврату філологічного ф-ту:   вул. Університетська, 1, авд. 231.

додатково