Перелік питань для державного іспиту з перської мови

26.05.2022 | 10:47

Перелік питань для державного іспиту з перської мови
1. Основи іранського лінгвокраїнознавства та лінгвокультурології.
2. Генеалогічна класифікація іранських мов.
3. Наголос і інтонація перської мови (в історичному аспекті).
4. Лексикологія сучасної перської мови.
5. Вокалізм перської мови (в історичному аспекті).
6. Графіка сучасної перської мови.
7. Типологічна характеристика сучасної перської мови.
8. Історія перської мови. Класична перська мова.
9. Історія перської мови. Середньоперська мова.
10. Історія перської мови. Давньоперська мова.
11. Фразеологія сучасної перської мови.
12. Консонантизм сучасної перської мови.
13. Арабські граматичні елементи в перській мові.
14. Синтаксичні категорії в перській мові.
15. Словник “Borhan-e qate”. Словник “Luqat-e furs”. Словник Алі Акбара Дегхода.
16. Еволюція іменних категорій в перській мові.
17. Пунктуація сучасної перської мови.
18. Еволюція дієслівних категорій в перській мові.
19. Словник Могамада Моїна. Сучасні тлумачні словники перської мови.
20. Словотвір сучасної перської мови.
21. Орфографія сучасної перської мови
22. Перекладні словники перської мови.
23. Основні морфологічні категорії сучасної перської мови.
24. Службові частини мови в сучасній перській мові.
25. نقش های اصلی جمله در زبان فارسی. جملۀ اسمیه
26. انواع ساختاری – معنایی فعل در زبان فارسی
27. انواع ساختاری- معنایی صفت در زبان فارسی
28. نقش های فرعی جمله در زبان فارسی. صفت. اضافه
29. انواع ساختاری- معنایی ضمیر در زبان فارسی
30. شبه جمله
31. انواع ساختاری- معنایی اسم در زبان فارسی
32. طبقه بندی ساختاری-ارتباطی جمله در زبان فارسی
33. انواع ساختاری- معنایی قید، حرف اضافه و حرف ربط در زبان فارسی
34. نقش های فرعی جمله در زبان فارسی. بدل. تمیز. منادا
35. نقش های اصلی جمله در زبان فارسی. جملۀ فعلیه
36. نقش های فرعی جمله در زبان فارسی. قید. متمّم