Підсумкове засідання секції філологічних наук звітної наукової конференції Університету за 2016 рік

12.02.2017 | 14:56

Щороку в лютому, перед початком другого семестру, у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбуваються Дні науки. Традиційним елементом цього загальноуніверситетського заходу є проведення секційних засідань звітної наукової конференції.

На філологічному факультеті цьогоріч вона тривала з 1 по 8 лютого. У роботі конференції взяло участь понад 130 науковців-філологів. На засіданнях 10 підсекцій (української літератури, української фольклористики, української мови, українського прикладного мовознавства, загального мовознавства, слов’янської філології, польської філології, російської філології, сходознавства, теорії літератури та компаративістики) було обговорено низку важливих тем, які пов’язані з актуальними проблемами літературознавства, мовознавства, фольклористики, славістики та сходознавства.

Своєрідним підсумком звітної наукової конференції за 2016 рік стало засідання, яке відбулося 8 лютого в Інституті франкознавства (ауд. 305). Свої доповіді представили провідні вчені-філологи. Жвавий інтерес викликав виступ Миколи Ільницького, член-кореспондента НАН України, завідувача кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства. Микола Миколайович висвітлив маловідомі сторінки життя та творчості талановитого новеліста Йосипа Позичанюка, воїна і члена ОУН, який трагічно загинув 1943 року. На проблемі фольклоризму української драматургії 1830-х років сфокусував увагу у насиченому цікавими спостереженнями виступі Василь Івашків, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси.

Актуальністю та новизною вирізнялася доповідь Ірини Кочан, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри українського прикладного мовознавства. Ірина Миколаївна проаналізувала неологізми в лексиці української мови, порушила питання нормативності окремих груп термінів. Завідувач кафедри української мови Зоряна Купчинська запропонувала до обговорення проблему української архаїчної ойконімії, яка є важливим елементом сучасних лінгвістичних студій. Тему про методологічні засади сучасної гуманітаристики, зокрема про її теоанропокосмічність, розвинув Флорій Бацевич, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства. З особливою цікавістю учасники підсумкового засідання сприйняли виступ Алли Татаренко, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри слов’янської філології імені Іларіона Свєнціцького. На прикладі художньої спадщини сербських письменників дослідниця вишукано проаналізувала своєрідні риси «нового автобіографізму» у слов’янських літературах.