Подання оригіналів (Бакалаврат)

04.08.2021 | 07:20

Для зарахування вступники повинні подати оригінали документів:

 • на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 18:00 15 серпня.

Оригінали документів подають:

 1. Особисто до Приймальної комісії Університету;
 2. Надсилають їх поштою в терміни, які визначено у  Правилах прийому з обов’язковим описом вкладень на адресу Університету (Україна, 79000, місто Львів, вул. Університетська, 1) та обов’язковим зазначенням:
 • назви факультету, для зарахування на який рекомендовано вступника;
 • шифру та назви спеціальності, для зарахування на яку рекомендовано вступника.

Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті.

 1. У спосіб надсилання сканованих копій документів, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії Університету (pkunivlv@lnu.edu.ua). У такому випадку надання оригіналів необхідних для вступу документів здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання. Для накладання електронного цифрового підпису вступника можна використати веб-сторінку https://sign.diia.gov.ua/  В електронному листі обов’язково має бути вказано факультет,  код, спеціальність та освітня програма, на який подаються документи.

Адреса пункту приймання оригіналів документів при вступі

на перший курс бакалаврату філологічного факультету

вул. Університетська, 1, ауд. 231

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

які необхідно подати для зарахування на навчання:

 • Оригінал і копію документа про повну загальну середню освіту;
 • Оригінал і копію додатка документа про повну загальну середню освіту;
 • Оригінал і копію сертифіката ЗНО та інформаційну картку з результатами ЗНО;
 • Копію документа, що посвідчує особу (паспорт) та пред’явити оригінал;

Якщо паспорт виготовлений у вигляді ID картки, необхідно додати довідку про місце реєстрації вступника.

 • Копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН) та пред’явити оригінал;
 • Підписані фотокартки 3*4 см – 4 шт.;

Кожна фотокартка повинна містити на зворотній стороні прізвище, ім’я та по-батькові, номер та назву спеціальності, на яку вступник подає оригінали документів

 • Копію документа, що засвідчує відношення до військового обов’язку (військовий квиток, приписне свідоцтво) та пред’явити оригінал (за наявності);
 • Копії документів, що засвідчують спеціальні умови вступу (пільги) вступника та пред’явити оригінали.

Для підтвердження застосування сільського коефіцієнта необхідно подати оригінал довідки з сільської ради за формою №13, затвердженою постановою КМУ №207 від 2 березня 2016 року.

Графік роботи Приймальної комісії на вихідні дні

07 серпня, 15 серпня – з 0900 до 1700

джерело