Полоністика у світлі традицій і викликів сучасності. Збірник праць / Polonistyka w świetle tradycji i wyzwań współczesności. Praca zbiorowa

13.12.2021 | 08:57

З приємністю повідомляємо, що вийшов друком збірник праць “Полоністика у світлі традицій і викликів сучасності”, приурочений до пʼятнадцятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Книга вміщує наукові статті, у яких представлено різноманітні аспекти сучасної польської мови, літератури, культури, польсько-українських мовних та літературних взаємин, а також викладання польської мови як іноземної, зокрема в україномовному оточенні.

Видання збірника відбулося завдяки фінансовій підтримці Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі у рамках конкурсу “Polonia i Polacy za Granicą 2021”, а також Генерального консульства Республіки Польщі у Львові.

Нагадаємо, що це вже четвертий з ювілейних томів, редакторами яких є працівники кафедри польської філології.

 

Полоністика у світлі традицій і викликів сучасності. Збірник праць з нагоди пʼятнадцятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка / За ред. І. Бундзи, А. Кравчук. – Київ: Фірма „ІНКОС”, 2021. – 644 с.

Polonistyka w świetle tradycji i wyzwań współczesności. Praca zbiorowa z okazji piętnastolecia Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki / pod red. I. Bundzy, A. Krawczuk. – Kijów: Firma „INKOS”, 2021. – 644 s.

Зміст збірника / Spis treści