Презентація книги Цветани Ґеорґієвої «Міфи та архетипи у болгарській літературі»

25.06.2018 | 16:08

24 травня 2018 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулась презентація книги відомої болгарської вченої, професорки Шуменського університету, лекторки Київського національного університету імені Тараса Шевченка Цветани Ґеорґієвої “Міфи та архетипи в болгарській літературі (другої половини ХХ століття)”.

Монографія Ц. Ґеорґієвої– це літературне дослідження, яке охоплює твори болгарської літератури 50-80-х років ХХ ст.

Подібної праці з історії болгарської літератури другої половини ХХ ст. досі не було перекладено українською мовою, тому вона є новою для сучасного українського літературознавства. Ця книга займає особливе місце в болгаристиці, оскільки розкриває рецепцію болгарських авторів та їх твори через “міфи” та “архетипи”, а її український переклад є цінним для україністики через ознайомлення, сприйняття та розуміння багатьох невідомих раніше сторінок болгарської літератури, культури та історії другої половини ХХ ст.

В обговоренні книги взяли участь викладачі кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького проф. А. Л. Татаренко, доц. О.А. Албул, асист. Г. О. Бушко, перекладач Н. Миськів, студенти-болгаристи ЛНУ імені Івана Франка та інші. Серед гостей були присутні одна з перекладачок книги українською мовою Євгенія Смирна та заступник голови Київського товариства болгарської культури “Родолюбіє імені професора Івана Стоянова” Ірина Міхова.