Про конкурс інноваційних проєктів

03.08.2021 | 10:10

Шановні колеги!

Пропонуємо до Вашої уваги інформацію від lvivoblrada.gov.ua:

В межах реалізації Програми сприяння інноваційному та науково-технологічному розвитку у Львівській області на 2021-2025 роки відбувається конкурс інноваційних проєктів для закладів вищої освіти, науково-дослідних установ, наукових парків у партнерстві з суб’єктами господарювання, що зареєстровані та здійснюють господарську діяльність на території Львівської області.

Інноваційні проєкти мають відповідати таким критеріям:
–    унікальність та переваги проєкту;
–    оцінка можливості реалізації проєкту;
–    соціально-економічний вплив для Львівщини;
–    потенційні споживачі/ виробники/ бенефіціари інноваційного результату;
–    чисельність висококваліфікованих наукових працівників (докторів наук і докторів філософії (кандидатів наук);
–    кількість молодих учених;
–    наявність обладнання та матеріально-технічної бази для реалізації проєкту, обґрунтування необхідності придбання додаткового обладнання та спецустатковання для реалізації проєкту.

Тематичні напрями інноваційних проєктів:
1.      Стимулювання інноваційних видів економічної діяльності з високою доданою вартістю:
1.1.  Сприяння розвитку галузей промисловості з високою доданою вартістю
1.2.  Розвиток біоекономіки
1.3.  Підтримка креативних індустрій
2.      Енергетична самодостатність:
2.1.   Оптимізація паливно-енергетичного балансу області
2.2.  Формування енергоефективного суспільства
2.3. Діджиталізація виробництва, транспортування та споживання паливно-енергетичних ресурсів
3.      Науково-технологічний розвиток:
3.1.  Розвиток інноваційної інфраструктури, сприяння утворенню інноваційних парків
3.2.  Підтримка прикладних досліджень, інноваційних стартапів та обдарованої молоді
3.3.  Сприяння трансферу передових технологій у виробничий та науково-освітній процес
4.      Стимулювання економічного розвитку сільських та гірських територій:
4.1.  Диверсифікація економіки сільських територій
4.2.  Виробництво безпечних продуктів харчування та кормів
4.3.  Стимулювання економічної активності мешканців громад
4.4.  Виробництво продукції з географічним зазначенням

Учасники Конкурсу подають такі документи:
–    Заявку, засвідчену підписом керівника учасника Конкурсу;
–    гарантійний лист у довільній формі від суб’єкта господарювання з підтвердженням свого наміру надати фінансову підтримку інноваційному проєкту на засадах співфінансування у разі його перемоги;
–    заповнену Декларацію доброчесності учасника Конкурсу.

Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в паперовому та електронному вигляді до 15 вересня 2021 року у департамент економічної політики обласної державної адміністрації за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 413А та на адресу електронної скриньки: lviv.region.2027@gmail.com
Детальну інформацію також можна отримати за телефоном: Столярчук Максим – 0676739308, Міськова Каріна – 0733033280.