Про проведення вебінару-презентації ресурсу “Цифрові сервіси для освіти України”

06.12.2022 | 23:10

Шановні колеги!

Міністерство освіти і науки України спільно з ДНУ «Інститут освітньої аналітики»
у співпраці з компанією SoftServe, за підтримки проєкту “Tech To The Rescue” та
краудсорсингової ініціативи OPEN/TECH, створили для закладів освіти України всіхрівнів інформаційний ресурс “Цифрові сервіси для освіти України”
https://mooc4ua.online.
Ресурс орієнтований на такі категорії користувачів, як здобувачі освіти, педагогічні,
науково-педагогічні, наукові та адміністративні працівники закладів освіти, а також
партнери й волонтери, які готові сприяти розвитку цифрової освіти, доступу до якісних навчальних матеріалів, інформаційних сервісів.
Мета ресурсу – забезпечити оперативне інформування закладів освіти України про
всі наявні для них можливості безкоштовного доступу до навчальних платформ та сервісів, умови приєднання до програм від партнерів. Ресурс вже містить актуальну інформацію про такі сервіси як Coursera, Udemy, edX, Labster, Zoom, Google Workspace, а інформація постійно оновлюється.
Успішні приклади використання відкритих онлайн-курсів та цифрових сервісів в
навчальному процесі будуть регулярно публікуватися на сторінках ресурсу. Запрошуємо викладачів до представлення напрацювань у сфері дистанційного та змішаного навчання із застосуванням online-технологій до обміну досвідом. Зокрема, передбачається створення інструментарію для збору й узагальнення інформації від викладачів щодо відповідності різних онлайн-курсів навчальним дисциплінам та особливостям їх застосування. Також, буде доступна форма пошуку відповідних онлайн-курсів для викладачів, що починають знайомство з відкритими ресурсами. Запрошуємо технічних адміністраторів закладів освіти, викладачів, учнів та студентів долучитись до вебінару-презентації ресурсу “Цифрові сервіси для освіти України”, що відбудеться 7 грудня 2022 року о 12:30 за посиланням