Питання на державний іспит «Історія перської літератури»

28.05.2022 | 00:07

1. Авеста як літературна пам’ятка. Міфологія в Авесті. Історія вивчення Авести.
2. Література східноіранських народів. Маніхейські, согдійські та буддійські літературні пам’ятки. Вессантара-джáтака».
3. Література епохи Сасанідів. Придворна літературна традиція. Загальна характеристика пам’яток пеглевійської літератури.
4. Арабське завоювання і його наслідки для літературного життя народів Середньої Азії та Ірану.Вклад персів у розвиток арабо-мусульманської культури: діяльність Башшара ібн Бурда, аль-Мукаффи та Абу Нуваса.
5. Передісторія виникнення, часові межі та основні представники саманідо-бухарської літературної школи. Творчість Рудакі.
6. Вчені саманідо-бухарської школи. Фарабі, Біруні. Абу Алі Хусейн Абдаллах Ібн Сіна, його життя та творчість.
7. Основні жанрові і смислові категорії перської поезії. Еволюція касиди. Виникнення і розвиток газелі.
8. Абу-ль-Касем Фірдоусі, його життя та творчість. «Шах-наме» як епос іранського народу, його код, ідеї та ідейний зміст.
9. Поети Газневідського літературного кола. ‘Унсурі – Фаррухі – Манучегрі.
10. Виникнення і розвиток суфізму. Основи побудови алегоричної мови. Творчість перших суфійських поетів: Абдаллах Ансарі. Поети чотиривіршів. Поетична спадщина Сана’і: синтез світської і релігійної традиції
11. Азербайджанська літературна школа у перській літературі: основні представники, жанри. Творчість Нізамі і його послідовників.
12. Монгольська навала та її вплив на перську літературу (Сааді, Румі, Могаммад Ауфі, Амір Хосров Деглеві).
13. «Індійський стиль», його започаткування, розвиток і основні представники: від Джамі до Беділя.
14. Перська поезія в Індії у другій пол. ХІХ – поч.. ХХ ст. Мірза Галіб. Алтаф Галі. Мохаммед Ікбал.
15. Іранський домострой «Кабус-наме» Кей-Кавуса ібн Іскандара.
16. Асаді Тусі, його життя та творчість. Поема «Ґаршасп-наме».
17. Фахр ад-Дін Гургані «Віс і Рамін».
18. Омар Хайям, життя та творчість. Рубаї Омара Хайяма та їх ідейний зміст.
19. Філософські погляди Насіра Хосрова. «Сафар-наме» та його ідейна спрямованість.
20. Мала Газна» в Індії та Масуд Саад Салман. Життя та творчість поета.
21. Фарідед-Дін Аттар та його «Бесіда птахів».
22. Ідейне спрямування «Ґолестану» та «Бустану» Сааді Шіразі
23. Гафіз Шіразі, його життя та творчість.
24. Життя та творчість Убейда Закані, його трактати, створені арабською та перською мовами.
25. Розквіт суфійської дидактичної поеми: «Поема з подвійним змістом» Румі.
26. Політична проза Незам-уль-Мулька, його «Книга про політику».
27. Розвиток панегіричної поезії за султана Санджара і в період занепаду Сельджукідів: Му’іззі–Анварі–Хакані.
28. Проза Сельджукського періоду. Нізамі Арузі та його «Чотири бесіди». аз-Загіріас-Самарканді та його «Сіндбад-наме».
29. Знайомство Ірану з європейською культурою у другій пол. ХІХ ст. «Дар-оль-фонун» та його діяльність. Розвиток книгодрукування. Перші іранські газети.
30. Літературна епохаbāzgaštта її тенденції. Розвиток і занепад панегіричної літератури.
31. Опозиційна література 19 ст.: основні тенденції та представники.
32. Конституційна революція і її вплив на розвиток перської літератури. Наукова і поетична творчість Мохаммеда Тагі малек-ош-шоара Бегара. Мірза Алі Акбар-хан Дегхода, літературна та наукова діяльність.
33. Перська поезія першої пол. 20 ст. Ірадж-мірза. Парвін Еттесамі. Ареф Казвіні.
34. Життя та діяльність Садека Гедаята.
35. Становлення сучасної новели. Джамаль-заде. Бозорг Аляві. Джалал Ал-Ахмад.
36. Поет Німа Юшидж, його творчість і новаторство.
37. Ше’р-е ноу та його основні представники. Життя та творчість Сограба Сепегрі.
38. Ше’р-е сепід. Діяльність Агмада Шамлу та Фарейдуна Мошейрі.
39. Розвиток сучасної прози. Творчість Сімін Данешвар та Джалала Але Агмада.
40. Життя та творчість поетеси Фаруг Фаррохзад. Творчість поетеси Сімін Бегбегані та сучасних письменниць Ірану.
41. Опозиційна література періоду після ісламської революції. Новелістика Гушанґа Ґольшірі.
42. Тенденції розвитку сучасної перської літератури в Ірані та за його межами.