Робоча група розробників ОП «Прикладна лінгвістика» вітає магістрантів з набутими навичками в ділянці створення і здійснення успішних виступів

03.06.2024 | 10:34

На засіданні робочої групи 29 травня 2024 року члени катедри загального мовознавства проаналізували загальні і фахові компетентності та отримані програмні результати навчання на дисципліні «Ефективний публічний виступ» (викладачі: проф. Ф. Бацевич, ас. О. Ясіновська)

Робоча група відзначає:

– вміння магістрантів аналізувати промови українських і зарубіжних спікерів у різних сферах діяльності на предмет їх успішності / неуспішності;

– спроможність підготувати промову (текст) на різноманітну тематику та для різної авдиторії, спираючись на структуру публічного виступу, основні правила його побудови і технології публічного виступу;

– вправність утримувати увагу слухачів з опорою на засоби вербального та невербального кодів;

– володіння практикою використання невербальних засобів для успішного виголошення промови та її адекватного сприйняття реципієнтами;

– вміння добирати вдалий ілюстративний матеріал для візуалізації промови (мультимедійна презентація, наочні матеріали, реквізит).

Свідченням набутих компетентностей є залікові промови, виголошені магістрантами 29 травня 2024 року:

Вікторія Петришак. «Яка магія ховається за дверима університету та чому він важливий?»

Юлія-Лада Луцишин «Стрес чи стійкість?»;

Ірина Мельник «Цінності: маяк у життєвому морі»;

Надія Харко «Як не здаватись?»;

Андрій Мудрий «Творчий блок: як перетворити тишу на симфонію».