Розклад проведення державної атестації для студентів 4 курсу!

01.06.2020 | 16:18

                                        

                                                                                                                 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор

___________________

 

В.М.Качмар

“___”

_______________

2020 р.

   

РОЗКЛАД

складання державних іспитів для студентів ІV курсу

денного навчання філологічного факультету

ЕК №6

035 Філологія (035.060 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська,

035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська,

035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська) ОС «Бакалавр»

10.06 (9)

Арабська мова

226б

9.оо

11.06 (9)

Китайська мова

226б

9.оо

12.06 (9)

Китайська мова

226б

9.оо

15.06 (8)

Японська мова

226б

9.оо

15.06 (8)

                        Японська мова

226б

14.оо

16.06 (9)

Історія арабської літератури

226б

9.оо

17.06 (9)

Історія китайської літератури

226б

9.оо

18.06 (9)

Історія китайської літератури

226б

9.оо

19.06 (8)

Історія японської літератури

226б

9.оо

19.06 (8)

Історія японської літератури

226б

14.оо

22.06 (15)

Історія української літератури

226б

9.оо

23.06 (14)

Історія української літератури

226б

9.оо

24.06 (14)

Історія української літератури

226б

9.оо

26.06 (15)

Сучасна українська літературної мова

226б

9.оо

27.06 (14)

Сучасна українська літературної мова

226б

9.оо

30.06 (14)

Сучасна українська літературної мова

226б

9.оо

30.06.20

Засідання ЕК про присвоєння кваліфікації

226

14.оо

 

Декан філологічного

факультету                             професор С.ПИЛИПЧУК