Шановні абітурієнти!!! Запрошуємо Вас до вступу на кафедру українського прикладного мовознавства філологічного факультету!

19.07.2021 | 18:04

Мова в дії – то про напрямки роботи нашої кафедри та нову спеціалізацію “УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА” (застосування різних методів навчання української мови як іноземної, опрацювання матеріалу з усіх видів мовленнєвої діяльності (говоріння, письмо, читання, аудіювання) для навчання іноземців).

Деталі:

https://www.facebook.com/prykladne.movoznavstvo