Відбулося чергове засідання наукового семінару на катедрі українського прикладного мовознавства

27.10.2021 | 07:00
На зображенні може бути: 6 людей та текст
26 жовтня 2021 р. на катедрі українського прикладного мовознавства відбулося чергове засідання наукового семінару (керівник – доц. Зоряна Мацюк). Тематика доповідей, запропонована слухачам, стосувалася лінгводидактичних та лексикографічних аспектів професійної компетенції філологів, гуманітаріїв загалом.
Із методичним супроводом і тематичним наповненням дисципліни “Ораторське мистецтво” на історичному факультеті Франкового Університету ознайомив учасників семінару науковець, історик, директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, автор та викладач презентованого в доповіді авторського курсу – доц. Василь Кметь.
У доповіді “Риторика для істориків: культурна пам’ять в ораторському мистецтві ранньомодерної доби” науковець поділився досвідом викладання дисципліни саме на історичному факультеті, а водночас розкрив власне бачення актуалізації знань однієї з найдревніших наук із застосуванням методів опрацювання давніх та сучасних джерел, з перспективою творення важливого для сучасної людини дискурсу в гуманітаристиці.
На зображенні може бути: 8 людей та текст
Доповідач охарактеризував із погляду втілення знань і комунікативних практик посібники з риторики ХVI-XVII ст., звернув увагу на “руйнування класичної моделі риторики” в працях Монтеня, висвітлив риторичну культуру європейського середньовіччя і мовну компетенцію тогочасних класиків, проаналізував вплив риторики античної доби й західного середньовіччя на формування світогляду українських авторів, врешті поділився міркуваннями щодо доцільности упровадження історико-філологічного вивчення риторики в Університеті. Важливою складовою викладу ритора став аналіз методичного забезпечення курсу красномовства у Львівському університеті минулих століть – конспектів-цитатників, словничків, збережених у фондах Наукової бібліотеки.
На зображенні може бути: 8 людей та текст
З етапами формування української лінгвістичної термінографії ознайомила присутніх завідувачка Катедри проф. Ірина Кочан.
Дослідниця охарактеризувала лексикографічні праці згаданої тематики за останні десятиліття, звернула увагу на принципи укладання словників, специфіку дефініювання гасел, розкрила історію появи окремих видань – наприклад, знищення та відновлення уже в час тривання війни на Сході України термінологічного словника мовознавця Анатолія Загнітка.
На зображенні може бути: 3 людини та текст