Відбулося засідання Методичної ради філологічного факультету

11.11.2021 | 07:45

10 листопада відбулося засідання Методичної ради філологічного факультету, присвячене випуску магістрів 2021 року. Присутні на засіданні члени Методичної  ради, гаранти і розробники освітніх програм другого (магістерського) рівня та запрошені студенти обговорили відображення в документах про вищу освіту особливостей кожної з освітньо-професійних програм спеціальностей 035 Філологія та 014.01 Середня освіта (Українська мова і література). Студенти – магістри 2 року навчання мали змогу висловити свої зауваження та отримати відповіді на питання стосовно запису в додатках до диплома програмних результатів навчання, освітньої кваліфікації тощо згідно з чинними нормативними документами.

На другому засіданні Методичної ради,  яке  відбулося цього ж дня, члени Методичної ради, викладачі катедр польської  філології та слов’янської  філології імені проф. І. Свєнціцького обговорили питання оновлення освітніх програм відповідно до вимог ринку праці, потреб здобувачів вищої освіти.    Запрошена на засідання керівник Центру забезпечення якості освіти Ірина Богданівна Іваночко  наголосила на важливості вдосконалення програм,  забезпечення компонентами освітніх програм стандарту вищої освіти спеціальності 035 Філологія і визначення специфіки кожної освітньої програми певної спеціалізації, надала роз’яснення стосовно питань співвідношення нормативних  компонент циклу професійної та практичної підготовки і навчальних дисциплін спеціалізацій, звернула увагу на документи про організацію та забезпечення якості освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Л.В.Асіїв