Відбувся науковий семінар професора Олени Галети “НОВА СЛОВЕСНІСТЬ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В АНТРОПОЛОГІЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ”

07.02.2022 | 18:54

7 лютого 2022 року відбувся науково-методологічний семінар “Нова словесність: українська література в антропологічній перспективі”, співорганізаторами якого виступили кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка та кафедра культурології Українського католицького університету. Доктор філологічних наук, професор Олена Галета представила результати свого дослідницького проєкту, присвяченого проблемам репрезентації української літератури ХХ-ХХІ століття, зокрема, в контексті дискусій про сучасну історію світової літератури. Дослідниця звернулася до історії становлення й утвердження понять “література”, “історія літератури” й “теорія літератури”, наголошуючи на їхній відносній природі. Зокрема, йшлося про становлення жанрової ієрархії сучасної літератури й упривілейоване становище роману, а також про особливості літературних жанрів як особливих способів культурної комунікації. Спираючись на методологічні пропозиції літературної антропології, доповідачка розглянула малі драматичні форми Лесі Українки як механізм кардинальної зміни взаємостосунків автора й читача в модерній українській літературі; розкрила афективну природу прозового письма Богдана Ігоря Антонича на прикладі чернетки його незавершеного роману “На другому березі”; проаналізувала антропологічний, автобіографічний та інтермедійний характер творчості Софії Яблонської, втіленої у формі тревелогів; умотивувала поетичну природу літературного відгуку на травматичні події Революції Гідності й актуалізувала питання про взаємозв’язок текстового й спільнотного виміру літератури на прикладі антології письменницьких голосів “RECвізити” в упорядкуванні Тетяни Терен. У наступному обговоренні, до якого долучилися представники різних академічних інституцій, йшлося насамперед про актуальну зміну літературних конвенцій, про співвідношення художнього й документального, авторського й дискурсивного у сучасній літературній творчості, а також про пошук відповідної мови самоопису різних літературних традицій.

До Вашої уваги  пропонуємо світлини з події онлайн: