Відійшов у вічність Роман Кирчів – видатний український літературознавець, фольклорист та етнограф

08.05.2018 | 14:04

Студенти та викладачі філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка глибоко сумують із приводу відходу у вічність видатного українського літературознавця, фольклориста й етнографа, доктора філологічних наук, професора, дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка, дорого колеги Романа КИРЧІВА.

Роман Кирчів – автор понад 700 праць (зокрема 15 монографій)  з літературознавства, фольклористики, етнографії, історії українського театру, співавтор низки колективних монографій і збірників, вузівських навчальних посібників «Етнографія України» (1994, 2005), «Українське народознавство» (1994, 2004), керівник дисертаційних робіт і наукових проектів, редактор багатьох фахових видань.

Діапазон наукових зацікавлень Романа Кирчіва незвичайно широкий. Він збагатив українську науку цінними дослідженнями про розвиток національного суспільно-культурного руху, літературного процесу, народознавчих студій у Галичині ХІХ століття. Серед теоретичних пошуків ученого особливою глибиною вирізняються праці, спрямовані на осмислення механізмів буття фольклору у часі і просторі, осягнення національної своєрідності української традиційної культури у її духовній та матеріальній площинах, виокремлення загальнонаціональних рис та регіональної специфіки уснословесної традиції, з’ясування особливостей міжетнічних культурних взаємозв’язків і взаємовпливів, збагнення найновіших тенденцій фольклорного новотворення ХХ–ХХІ століть.

Надзвичайно скромна та водночас відкрита людина, він любив і стимулював наукову дискусію, ділився оригінальними ідеями, висловлював аргументовані та вельми продуктивні для розвитку дальших наукових студій думки. Своєю діяльною участю у наукових проектах Франкового університету, відповідальною роботою у спеціалізованих вчених радах зі захисту дисертацій, інспіруючими виступами на різноформатних конференціях та семінарах Роман Кирчів дбайливо формував молоду генерацію науковців-україністів.

Нам усім бракуватиме Його мудрого і щирого слова…

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Романа Кирчіва і висловлюємо глибокі співчуття його рідним, близьким і колегам.

Колектив філологічного факультету

м. Львів, 7 травня 2018 року

Парастас відбудеться 8 травня 2018 року о 19.00 год. у Каплиці цекрви Всіх святих українського народу УГКЦ (на перехресті вулиць С. Петлюри й О. Кульчицької).
Похорон – 9 травня в 11.00 год. з каплиці. Поховання на Янівському цвинтарі.