Все, що мав у житті, він віддав для одної ідеї

31.05.2016 | 13:18

24 травня 2016 року

у день слов’янської писемності та культури на філологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася ювілейна академія, приурочена 140-літтю від дня народження Іларіона Свєнціцького – видатного українського філолога, дослідника мистецтва, музеєзнавця, професора і завідувача кафедри слов’янської філології Львівського університету (1944–1950).

Іларіон Свєнціцький

Іларіон Свєнціцький

У кожній з п’яти запропонованих доповідей учасники академії розкрили одну з граней унікальної особистості, за словами Івана Крип’якевича, – “самостійного, оригінального дослідника, великого знавця старої літератури, надзвичайного ерудита, прекрасного організатора музейної справи, людини праведної і твердої у своїх переконаннях”.

Окрім особистих спогадів про знайомство з родиною, вихованцями Іларіона Свєнціцького, Богдана Криса, професор кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка, узагальнила літературознавчі здобутки ученого – звернула увагу на його дослідження давньоруського письменства, творів сакральної тематики, відзначила особливу цінність його праці про благовіщенську містерію.

Відзначення ювілею Іларіона Свєнціцького у 1956 році. З архіву Національного музею у Львові.

Відзначення ювілею Іларіона Свєнціцького у 1956 році. З архіву Національного музею у Львові.

Про Іларіона Свєнціцького як музеолога, книгознавця, дослідника українського мистецтва розповіла Ярослава Павличко – завідувач Наукової бібліотеки Національного музею імені Андрея Шептицького у Львові. Окрім короткого екскурсу у минуле Національного музею (саме Іларіон Свєнціцький на запрошення митрополита Андрея став першим хранителем фондів новоутвореної скарбниці пам’яток України), згадала п. Ярослава про натхненні лекції Віри Свєнціцької, доньки професора, а також про знайомство з дружиною Іларіона Свєнціцького. Звернула увагу доповідач на особливу ретельність ученого у книгознавчій діяльності – шанобливе ставлення до стародрукованої книги, у вивченні іконописної традиції, зокрема Галичини. Завдяки жертовній праці дослідника Національний музей у Львові став найбільшою збіркою українських ікон та рукописів.

Проф. Богдана Криса

Проф. Богдана Криса

Славістичний доробок Іларіона Свєнціцького розкрила Уляна Ванчушович, старший викладач кафедри слов’янської філології. Розвиток слов’янознавства в Україні мовознавець сприймав як шлях до формування національної свідомості. Доповідач охарактеризувала участь ученого у багатьох славістичних конгресах, конференціях, відзначила підручники, словники, які уклав дослідник, наголосила, що саме І. Свєнціцького вважають засновником білорусистики в Україні. Понад 50 опублікованих рецензій відомого українського славіста й досі не втратили наукової вартості та новизни.

Про досягнення І. Свєнціцького у царині українського мовознавства розповіла Уляна Добосевич – доцент кафедри української мови. Для ученого мова – це вив самобутності народу, історичної пам’яті, інтелектуального зростання. Цивілізаційний поступ людства пов’язаний з ціннісним сприйняттям цього дару. Саме таке глибоке розуміння української мови відобразилося у дослідженнях з діалектології (наприклад, вивчав особливості бойківської говірки), з історії української мови. Іларіон Свєнціцький брав участь у правописній нараді, що відбулася у Харкові 1927 року, був завідувачем Львівського відділу мовознавства Інституту суспільних наук Академії наук України.

Учасники Академії

Учасники Академії

Досвідом багатолітньої праці над формуванням бібліографічного покажчика творів І. Свєнціцького поділилася бібліограф Наукової бібліотеки Львівського національного університету, укладач збірника Людмила Панів. Дослідниця показала присутнім бібліографічні видання, які передували книзі 2008 року, розповіла про власну співпрацю з доньками І. Свєнціцького, його аспірантами, згадала про колег, які спричинилися до появи бібліографії.

Учений з ренесансним сприйняттям дійсності, Людина, що незважаючи на усі життєві перешкоди та випробування жила заради національної ідеї і втілювала її у власній багатогранній праці, Учитель, завдяки якому вивчення словесності у Львівському університеті набуло цілісності, ґрунтовності і перспективності залишиться у пам’яті багатьох поколінь свідомих українців. Присвоєння імені проф. Іларіона Свєнціцького кафедрі слов’янської філології у квітні цього року допомагатиме студентам і викладачам гідно продовжувати починання українського славіста – зазначив декан філологічного факультету і модератор зустрічі Святослав Пилипчук.

Ірина Кметь