Вийшли нові томи Українського асоціативного словника

30.11.2021 | 00:04

Вийшли друком III і IV томи Українського асоціативного словника.

Укладачі – Світлана Мартінек і Віталій Мітьков.

Український асоціативний словник / Світлана Мартінек, Віталій Мітьков. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів: ПАІС, 2021. Т. IІІ. Від стимулу до реакції. 544 с.

Український асоціативний словник / Світлана Мартінек, Віталій Мітьков. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів: ПАІС, 2021. Т. IV. Від реакції до стимулу. 648 с.

У Словнику представлено результати психолінгвістичного експерименту з носіями української мови.  Він є продовженням «Українського асоціативного словника» (у 2-х томах, 2007, 2008 рр.).

У III і IV томах Словника надано реакції на 1 494 стимули, які були відібрані серед найчастотніших реакцій попереднього видання, що дає змогу розширити дослідження ментального лексикону мовців. Реакції респондентів жіночої і чоловічої статі у Словнику подані окремо, що уможливлює його використання для гендерних досліджень. Цілісно розглянуті, матеріали Словника допомагають виявити культурно-специфічні особливості концептуальної картини світу, втіленої в українській мові. Для мовознавців і викладачів української мови, зокрема тих, хто викладає її як іноземну, перекладачів, психологів, соціологів, етнологів, а також студентів і аспірантів усіх названих спеціальностей.