Захист кандидатської дисертації

20.05.2021 | 11:45

12.05.2021 відбувся захист кандидатської дисертації Климець Мар’яни Юріївни, асистента кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького. Дисертація на тему «Становлення літературної фантастики в хорватському письменстві: від Середньовіччя до модернізму» була підготовлена за спеціальністю 10.01.03 – література слов’янських народів. На захисті опонували Брацка Марія Валентинівна, доктор філологічних наук, доцент кафедри полоністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Карацуба Мирослава Юріївна, старший науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України.

Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.39 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.