Захист полоністичних магістерських робіт

17.12.2021 | 14:15

Впродовж двох днів, 16-17 грудня 2021 року, відбувся захист магістерських робіт студентів спеціальності 035.033 словʼянські мови та літератури (переклад включно), перша – польська.

Молоді науковці на високому теоретичному і практичному рівні здійснили дослідження та представили результати цілого спектру актуальних мовознавчих та літературознавчих проблем:

Сучасний студентський сленг молоді міста Торунь (Андріяна Альфавіцька)
Сучасна дидактика польської мови в українській блогосфері:  комунікативний і лапсологічний аспекти (Соломія Гавриляк)
Мовна свідомість поляків та українців у сфері  фемінізації польської та української мови (Надія Єліяшевська)
Фразеологізми з анімалістичним компонентом у польській та українській мовах (Ярина Белей)
Особливості успадкованої польської мови мешканців села Стаївка Львівської області (Ольга Власюк)
Функціонування фразеологізмів з компонентом-демінутивом у сучасній польській мові (Лілія Микитин)

 

Тематичні домінанти в поезії Зузанни Ґінчанки (Інна Данчишин)
Творчість Яна Твардовського: проблеми та образи (Юлія Івануса)
Концепт старості у творчості Тадеуша Ружевича (Тетяна Левчук)
Мотив самогубства в літературі польського романтизму (Якуб Фолта)
Реальність і фантастика в романі «Правік та інші часи» Ольги Токарчук і повісті «Захід сонця в Урожі» Галини Пагутяк (Яна Кучма)

 

Вітаємо наших магістрантів із успішним захистом!