Запрацював Електронний каталог Фольклорного архіву Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

01.06.2020 | 13:44

Лабораторія фольклористичних досліджень надала доступ до Електронного каталога архівних документів Фольклорного архіву Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси. Каталог доступний для завантаження на інтернет-сторінці Лабораторії.

Цей каталог дасть змогу користувачам орієнтуватися у матеріалах одного з найцінніших фондів  Фольклорного архіву – фонду ЕК.

Фонд ЕК – містить архівні документи, сформовані з фольклорно-етногра­фічних матеріалів студентських фольклористичних практик, які відбувалися у формі експедиційних виїздів студентів та викладачів філологічного факультету (з 1991 року Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси) для польового дослідження фольклорної традиції українських етнічних територій (переважно це комплексні, зрідка тематичні експедиції).

Хронологічні межі документів фонду ЕК сягають від 1982 року і до наших днів. Архівні матеріали фонду репрезентують здебільшого фольклор і звичаї західноукраїнських теренів (Бойківщина, Гуцульщина, Опілля, Західне Поділля, Волинь, Західне Полісся; одиничними експедиціями представлені Слобожанщина та Східне Полісся).

За кількістю і якістю фольклорних фіксацій, а також рівнем їх транскри­бування й упорядкування фонд ЕК є найбагатшим і найкраще систематизо­ваним у Фольклорному архіві КУФ.

Електронний каталог створений у форматі електронних таблиць “Microsoft Excel”. Такий табличний каталог дає змогу досить зручно описувати матеріал (у горизонтальних рядках таблиці) за визначеними параметрами (заданими у колонках таблиці) і потім сортувати його за окремими параметрами чи їх комбінаціями, а також робити текстовий пошук.

Базовою одиницею систематизації архівної інформації в Електронному каталозі (рядки таблиці) є збирацький сеанс – ситуація польової фіксації фольклорної традиції (у формі опитування-інтерв’ю, спостереження тощо).

Основний параметр систематизації інформації (колонки таблиці) – деталізована географія фольклорного запису – відомості про місце фіксації фольклорного матеріалу: населений пункт, його адміністративний номер, адміністративне підпорядкування (сільрада / міськрада / ОТГ; район; область; країна).

За основним параметром систематизації інформації пропонований Електронний каталог можна зарахувати до типу географічних.

Серед інших параметрів систематизації архівної інформації: дата запису; респондент(и); збирач(і); форма архівного упорядкування матеріалів; форма фіксації матеріалів (аудіозапис, відео­запис, фотографія, текстовий запис, транскрипція); кількість зафіксованих у збирацькому сеансі інформаційних одиниць (фольклорних творів, етнографічних коментарів); стан опрацювання матеріалів; архівний паспорт (фонд, серія, одиниця зберігання)

Електронний каталог створено у рамках науково-дослідного проекту Лабораторії фольклористичних досліджень, націленого на розбудову у Львівському національному університеті імені Івана Франка фахового фольклорного архіву. Каталогізацію архівних документів фонду ЕК виконали магістрантка Романа Пона та доцент Андрій Вовчак у межах магістерського проекту “Фольклорний архів Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси: каталогізація фонду експедиційних матеріалів” (Львів, 2018).

У каталозі представлено інформацію про фольклорно-етнографічні матеріали, записані під час студентських фольклористичних експедицій 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 років у Львівській та Чернівецькій областях.

Станом на травень 2020 року Електронний каталог пропонує інформацію про 777 збирацьких сеансів, під час яких було зафіксовано 14 756 одиниць фольклорно-етнографічної інформації (фольклорних творів, етнографічних коментарів).

Співробітники Лабораторії фольклористичних досліджень у процесі опрацювання наявних архівних матеріалів і нових надходжень Фольклорного архіву періодично поповнюватимуть Електронний каталог.

Зарошуємо усіх зацікавлених користуватися Електронним каталогом.

Завідувач Лабораторії фольклористичних досліджень
доц. Андрій Вовчак