Запрошення на науково-методичний семінар кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

14.02.2022 | 07:44
Шановні колеги!
Кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка
запрошує на науково-методичний семінар, який відбудеться
18 лютого о 10:00.
Доповідачка: АДРІАНА ГЕНЦ, аспірантка, асистентка кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка.
Тема семінару: ЖАНРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНОГО ДИСКУРСУ ХІХ–ХХ СТОЛІТТЯ.
Вибір історико-літературного жанру, безперечно, зумовлений преференціями істориків письменства, ідеологічними спрямуваннями, пануючими літературознавчими та філософськими течіями і межами певного концептуального часу. Генологічна типологізація є головно важливою в дослідженні історій літератури ХІХ–ХХ століття та вивченні їх стрижневих особливостей.
Чи є «жанр» синтезом різних методологічних принципів та наративних стратегій, чи генологія історіографії літератури базується на поєднанні естетичного, формального, соціологічного та культурологічного чинників? Чи можна комплексно означити теоретичні аспекти жанрової структури історіографії письменства? На основі яких генологічних особливостей систематизуємо ключові моделі історій української літератури ХІХ–ХХ століття?
Долучитися можна на платформі Zoom за покликом:
ID: 573 766 3371
Код: 21435