Засідання Комісії фольклористики у рамках XXVIII Сесії Наукового товариства імені Шевченка

24.02.2017 | 11:05

16 березня 2017 року

у рамках XXVIII Сесії Наукового товариства імені Шевченка відбудеться засідання Секції етнографії та фольклористики.

Комісія фольклористики Секції етнографії та фольклористики працюватиме на Кафедрі української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: вул. Університетська, 1, аудиторія 345 (головний корпус Університету).

Час засідання Комісії: 13.00–16.30 год.

Програма засідання Комісії фольклористики

Голова: Михайло ЧОРНОПИСКИЙ
Секретар: Оксана КУЗЬМЕНКО

Ганна СОКІЛ. НТШ і українська фольклористика: погляд крізь століття.
Оксана СЕМЕНЮК. Харківська школа кобзарства: Гнат Гончаренко, Іван Кучугура-Кучеренко.
Марія КАЧМАР. Національна самоідентифікація українців в етіологічних легендах.
Оксана ЧІКАЛО. Трансформація громадсько-політичної свідомості українців у піснях-хроніках: від соціальних до державотоворчих мотивів.
Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ. “Історизм” українського ліро-епосу: до питання історіографії терміна.
Євген ЛУНЬО. Краса і трагізм повстанського кохання в оповідній традиції Яворівщини.
Оксана КУЗЬМЕНКО. Поетика екзистенційного в українському історичному фольклорі першої половини ХХ століття: три рівні світоглядної парадигми концепту “смерть” (фатальна − тотальна − героїчна).
Надія ПАСТУХ. Образ землі у наративах про переселення з України (на матеріалах фольклору українців півночі Молдови).
Ольга ХАРЧИШИН. Голодомор 1946−1947 років у долі бессарабської жінки (за наративом Надії Єдинюк, мешканки села Білявинці Бричанського району Молдови).
Андрій ВОВЧАК. Архівування фольклорної спадщини у провідних австрійських осередках – Österreichisches Volksliedwerk та Wiener Phonogrammarchiv – погляд зблизька.
Орися ГОЛУБЕЦЬ. Український фольклор на сторінках журналу “Над Бугом і Нарвою” (1991–2016).

Програма засідання Секції етнографії та фольклористики (завантажити)