На філологічному факультеті розпочала роботу Звітна наукова конференція Університету за 2020 рік

03.02.2021 | 14:10

2 лютого 2021 року на філологічному факультеті відбулося Пленарне засідання Секції філологічних наук Звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2020 рік. Воно проходило під головуванням в.о. декана філологічного факультету С.М.Пилипчука у форматі відеоконференції. У програмі конференції було заявлено 10 тем на актуальні питання, що стосуються сучасної філологічної науки в Україні.

Першою доповідь на медієвістичну тематику, а саме про «Віршований полемічний комплекс 80-90-х років XVI ст. із погляду метафізики» виголосила Б.С.Криса., професор кафедри української літератури імені М.Возняка. Її продовжив виступ відомого славіста-сорабіста А.Л.Татаренко про особливості літературно-критичних текстів Мілоша Црнянського, у якому дослідниця поділилася своїми спостереженнями над «замаскованою автопоетикою» творів цього цікавого сербського письменника початку ХХ ст. Завідувач кафедри української мови З.О.Купчинська своєю доповіддю привідкрила таємницю існування надзичайно важливого історичного джерела турецького походження «Дефтер муфассал» 1681 року, яке є дуже цінним для українського мовознавства в аспекті вивчення українського онімікону, зокрема архаїчних ойконімів і антропонімів. Дещо несподіваною як для мовознавства і тим цікавою стала тема «Колір і термінолексика», з якою виступила на Пленарному засіданні професор, завідувач кафедри українського прикладного мовознавства І.М.Кочан. «Фольклорний пуант» у Франковому оповіданні «Батьківщина» ґрунтовно дослідив доктор філологічних наук, професор С.М.Пилипчук, висвітливши генезу та походження кількох паремійних і колядних уснословесних явищ у художньому тексті. Спробу охопити усі «Лінгвістичні аспекти “неприродної” наратології», яка як наука об’єднує інтереси філологів різних напрямів, у своїй доповіді здійснив знаний в Україні вчений-лінгвіст, завідувач кафедри загального мовознавства Ф.С.Бацевич. Професор А.М.Кравчук, завідувач кафедри польської філології, виступила з актуальною темою про «Варіантність кваліфікації мовних помилок іноземців», яку вона реалізувала на прикладі польського мовлення українців. Спробою показати Василя Стефаника як експресіоніста-новатора в українській літературі відзначається виступ завідувача кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства проф. Гнатюка М.І. Завершальною була доповідь В.М.Івашківа про фольклористичні діалоги двох великих постатей – Івана Франка та Філярета Колесси, у якій було систематизовано та висвітлено великий обсяг архівним і маловідомих моментів співпраці цих обох учених.

Засідання підсекцій Секції філологічної наук Звітної наукової конференції відбуватимуться 3 лютого з 10:00 год. Будуть працювати 9 підсекцій: української літератури, української фольклористики, української мови, українського прикладного мовознавства, загального мовознавства, слов’янської філології, польської філології, сходознавства, теорії літератури та компаративістики. Детальніше із Програмою Звітної наукової конференції можна ознайомитися на веб-сторінці філологічного факультету.

Ігор ГУНЧИК