I МІЖНАРОДНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ МОВОЗНАВЧИЙ СЕМІНАР (I MIĘDZYNARODOWE STUDENCKIE SEMINARIUM JĘZYKOZNAWCZE)

Дата проведення: 2017.03.31 о 09:00 год. в а.123

Вармінсько-Мазурський університет, Республіка Польща

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Rzeczpospolita Polska

 

Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна

Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Ukraina

 

 

 

 

 

 

 

I МІЖНАРОДНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ

МОВОЗНАВЧИЙ СЕМІНАР

 

I MIĘDZYNARODOWE STUDENCKIE

SEMINARIUM JĘZYKOZNAWCZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів, 31 березня 2017 р.

 

Lwów, 31 marca 2017 r.


 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Святослав Пилипчук – голова організаційного комітету, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Алла Кравчук – завідувач кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Рената Макаревіч – ад’юнкт відділу Сучасної польської мови Інституту польської філології Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині.

 

Леся Король – асистент кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Христина Ніколайчук – асистент кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

 

 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Swiatosław Pyłypczuk – przewodniczący komitetu organizacyjnego, dziekan wydziału filologicznego Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki

 

Ałła Krawczuk – kierownik Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki

 

Renata Makarewicz – adiunkt w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

Łesia Korol – asystent Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki

 

Krystyna Nikołajczuk – asystent Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki


ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

PROGRAM KONFERENCJI

 

31 березня 2017 р., п’ятниця

31 marca 2017 r., piątek

 

09.00 – 09.15 Відкриття конференції / Otwarcie konferencji
09.15 – 12.45 Конференційне засідання (час виголошування доповіді: 10 хвилин)/ Obrady konferencyjne

(czas wygłoszenia referatu: 10 minut)

 

Hanna Alicja Bobek Holocaust w kształceniu literackim w klasach licealnych

 

 

Sabina Kowalczyk ,,Jak tutaj ciemno i zimno”. Tradycyjna baśń ludowa w ujęciu Kazimierza             Władysława Wójcickiego a bajkoterapia Marii Molickiej – lęki, strachy, traumy

 

Aleksandra Bondarow Język osobniczy Jakuba Wędrowycza – postaci z powiadań Andrzeja Pilipiuka

 

Alicja Grześkowiak Język osobniczy postaci Jaskra z sagi o wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego

 

Bartosz Ławrynkowicz Piękno grozy, wizerunek kobiety demona i wampira w prozie MłodejPolski

 

Anna Nakoneczna Stereotyp mężczyzny we współczesnych polskich czasopismach dla kobiet

 

Olga Dyka Stereotyp Polaka w językowej świadomości studentów z Ukrainy

 

Tetiana Chuda. Ogłoszenia matrymonialne w polskich tekstach internetowych

 

Krzysztof Ozga Aspekty językowe postów Content Designerów na przykładzie marki Coca-Cola

 

10.45 – 11.15 Перерва на каву / Przerwa na kawę

 

Olga Nadwodna Gry językowe w tekstach reklamowych polskiej przestrzeni medialnej

 

Jolanta Gamdzyk Cechy składniowe wybranych przymiotnikowych związków frazeologicznych

 

Halina Koszła Frazeologia przestrzenna we współczesnym języku polskim
Lida Puzdrak Innowacje polskich frazeologizmów z czasownikami ruchu

 

Nadia Nedowiz Innowacje polskich frazeologizmów z komponentami śmierć i życie

 

Marta Dumańska Polskie i ukraińskie frazeologizmy zawierające komponent ucho

 

Patrycja Borkowska            Leksykalne pozostałości gwarowe w języku mówionym mieszkańców gminy Rybno

 

Milena Arnista Nabywanie kompetencji językowej w zakresie posługiwania się konstrukcjami temporalnymi przez dzieci w wieku 3-6 lat

 

Paulina Łoszewska Świadomość znaczenia poprawnej wymowy w zawodach prawniczych na przykładzie studentów UWM w Olsztynie na kierunku prawo

 

13.00 – 14.00 Обід / Obiad

 

14.30 Екскурсія в наукову бібліотеку

Львівського національного університету

імені Івана Франка /

Zwiedzanie Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego

1 квітня 2017 р., субота

1 kwietnia 2017 r., sobota

 

12.00 Екскурсія (проводять студенти IV курсу кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка) /

Wycieczka (prowadzą studenci IV roku Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki)

 

18.00 Опера „Любовний напій” Гаетано Доніцетті /

Opera „Miłosny napój” Gaetano Donizettiego