Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Напрям підготовки (спеціальність) – 035 “Філологія”
Спеціалізація – “Арабська мова та література”

9-й семестр

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Філософія мови 16 16 1:1 Залік
Літературні групи та угруповання міжвоєнного періоду 16 16 1:1 Залік
Актуальні проблеми укр. граматики 16 32 1:2 Іспит
Польське медійне мовлення 32 2:0 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Філологічні та культурологічні студії країн Сходу 16 16 1:1 Залік