Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Напрям підготовки (спеціальність) – 035 “Філологія”
Спеціалізація – “Арабська мова та література”

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Педагогіка та психологія вищої школи 16 16 1:1 Залік
Поетика усної словесності 16 16 1:1 Залік
Методика викладання української літератури в середній школі 32 0:2 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми перекладознавства 16 16 1:1 Залік
Теорія літератури 16 32 1:2 Іспит
Філософія мови 16 16 1:1 Залік
Літературні групи та угруповання міжвоєнного періоду 16 16 1:1 Залік
Актуальні проблеми укр. граматики 16 32 1:2 Іспит
Польське медійне мовлення 32 2:0 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Філологічні та культурологічні студії країн Сходу 16 16 1:1 Залік