Всеукраїнська наукова конференція "“Іван Ковалик та українське мовознавство: історія, школи, проблеми”, присвячена 110-й річниці від дня народження проф. Івана Ковалика"

Дата проведення: 26–27.10.2017
Місце проведення: м. Львів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАН УКРАЇНИ
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА
КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ імені ІВАНА КОВАЛИКА

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

Іван Ковалик та українське мовознавство: історія, школи, проблеми”, присвячена 110-й річниці від дня народження проф. Івана Ковалика

26–27 жовтня 2017 р., м. Львів

 

Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції  “Іван Ковалик та українське мовознавство: історія, школи, проблеми”,  присвяченій 110-й річниці від дня народження проф. Івана Ковалика.

Конференція відбудеться 26–27 жовтня 2017 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Робота конференції проходитиме за такими напрямами:

  1. Історія українського мовознавства: ідеї, теорії, школи.
  2. Проблеми сучасної дериватології.
  3. Традиційні і нові підходи до вивчення ономастики, історії та діалектології української мови.
  4. Проблеми фонетики і фонології української мови.
  5. Граматика крізь призму сучасної лінгвістичної парадигми.
  6. Сучасне термінознавство: традиції і перспективи.
  7. Актуальні завдання сучасної української лексикології та лексикографії.
  8. Нове в лінгвістиці тексту.
  9. Лінгводидактика: проблеми мовної освіти та культури мови.
  10. Сучасні проблеми соціо-, етно-, психолінгвістики та лінгвокультурології.

Усіх, хто бажає взяти участь у роботі конференції, просимо  до 30 квітня 2017 року подати заявку (реєстраційну форму) та статтю в паперовому та електронному варіанті (у форматі .doc або .rtf) на носіях інформації за адресою:

79000, Україна, м. Львів, вул. Університетська, 1, філологічний факультет, кафедра української мови ім. Івана Ковалика (аудиторія 234), Львівський національний університет імені Івана Франка 

або електронною поштою: okkostiv@gmail.com

Статті будуть опубліковані до початку конференції у Віснику Львівського університету. Серія філологічна (фахове видання ДАК України).

Інформаційний лист конференції

Контактні телефони оргкомітету:
(032) 239 47 17 – Кафедра української мови імені Івана Ковалика
067 670 72 54 – Зоряна Купчинська
097 155 57 04 – Любослава Асіїв
067 931 00 95 – Оксана Костів