Актуальні проблеми перекладознавства (чеська)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016ЛАЗОР ОксанаФЛс-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФЛс-51мБРИЛИНСЬКА Надія

Опис курсу

Програма курсу “Актуальні проблеми сучасного перекладознавства” складена з урахуванням робочої програми дисципліни “Теорія і практика перекладу”, яку студенти вивчають на третьому році навчання протягом двох семестрів і яка передбачає висвітлення теоретичних узагальнень у галузі насамперед художнього перекладу.

У світлі цього робоча програма навчальної дисципліни “Актуальні проблеми сучасного перекладознавства” передбачає висвітлення теоретичних узагальнень, положень та перспектив розвитку таких галузей перекладознавства як теорія письмового перекладу науково-технічних, суспільно-політичних та публіцистичних текстів, теорія усного послідовного перекладу та теорія синхронного перекладу.

Навчальна дисципліна “Актуальні проблеми сучасного перекладознавства” складається з двох рівноправних і взаємопов’язаних частин – теоретичної і практичної, кожна з яких має власну мету.

Мета першої складової зазначеної навчальної дисципліни полягає в ознайомленні студентів з теоретичними основами і проблемами письмового перекладу НТТ, СПТ та публіцистики, усних послідовного та синхронного перекладів, а також у висвітленні системи термінів і понять, що їх використовують в теорії зазначених видів перекладу і в перекладацькій практиці.

Мета другої – в залученні студентів до усвідомленої аналітичної та практичної роботи в зазначених галузях перекладознавства та перекладу.

Для досягнення мети навчальної дисципліни “Актуальні проблеми сучасного перекладознавства” в процесі її викладання необхідно вирішити такі завдання:

  • висвітлити комплекс наук, з яких складається перекладознавство;
  • навчити студентів чіткому розумінню проблем і правильному використанню термінів і понять теорії письмового перекладу НТТ, СПТ та публіцистики, усних послідовного та синхронного перекладів;
  • навчити студентів застосовувати правила транскодування НТТ, СПТ та публіцистики на практиці: в процесі перекладу текстів, запропонованих викладачем та обраних самостійно.

В результаті вивчення курсу студент повинен

знати: правила та особливості транскодування різних видів нехудожнього тексту;

вміти: застосовувати правила та особливості транскодування різних видів нехудожнього тексту під час перекладацького процесу; користуватися спеціальною літературою, необхідною для поповнення знань у галузі перекладознавства та навичок у галузі перекладу.

Робоча програма

Завантажити робочу програму