Методи і практика сучасного мовознавчого дослідження

Тип: На вибір студента

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік
84Курсова робота

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
730ФЛк-41Стефанишин Ю. М.
ФЛсрб-41Стефанишин Ю. М.
ФЛчес-41Стефанишин Ю. М.
ФЛслц-41Стефанишин Ю. М.
ФЛслн-41
828ФЛк-41Стефанишин Ю. М.
ФЛсрб-41Стефанишин Ю. М.
ФЛчес-41Стефанишин Ю. М.
ФЛслц-41Стефанишин Ю. М.
ФЛслн-41Стефанишин Ю. М.

Опис курсу

Курс дає студентам змогу ознайомитися з основами наукових досліджень у галузі філології, вимогами до написання курсових робіт, допомагає окреслити спрямування, план та методологію наукових пошуків студентів, скеровує молодих дослідників на опрацювання відповідної до обраних тем наукової літератури, допомагає зрозуміти мовознавчі теорії та проблеми і використати їх при опрацюванні зібраного фактичного матеріалу.

Метою курсу є ознайомлення студентів з вимогами до написання курсових робіт на 4 курсі, закріплення у них вмінь та навичок опрацьовувати наукову літературу, структурувати, аналізувати та описувати зібраний мовний матеріал, застосовуючи відповідні методи сучасного мовознавчого дослідження, робити науково обґрунтовані висновки та узагальнення.

Мета передбачає виконання низки завдань:

– пригадати теоретичні основи, питання методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності;

– ознайомити студентів з методичними рекомендаціями стосовно написання курсових робіт га 4 курсі (вимоги до вступу, висновків, резюме, технічне оформлення та обсяг роботи, способи посилань тощо);

– сформувати теоретичне і практичне підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень студентами, ознайомити їх із сучасними методи аналізу та опису зібраного мовного матеріалу;

– удосконалити навички опису позицій використаної у дослідженні літератури та джерел;

– окреслити структуру дослідження та визначити основні його проблеми.

Після завершення курсу студенти повинні

знати:

 • якими є вимоги до написання курсових робіт на 4 курсі (вимоги до написання вступу, висновків, резюме, технічного оформлення роботи тощо);
 • як правильно оформляти список використаної літератури;
 • як правильно робити посилання на праці, використані у дослідженні;
 • опрацювання яких наукових праць є ключовим для висвітлення проблем обраної теми дослідження;
 • якими є найновіші підходи до розгляду наукових проблем, суміжних із темою їх дослідження;
 • які методи аналізу та опису зібраного мовного матеріалу можна застосувати при написанні наукової праці.

вміти:

 • описувати використану у дослідженні літературу;
 • правильно робити посилання на використані праці;
 • окреслювати план наукового дослідження та основні завдання для його успішної реалізації;
 • чітко формулювати мету й завдання праці, предмет, об’єкт, матеріал дослідження, наукову новизну, теоретичне і практичне значення праці;
 • аналізувати та синтезувати опрацьований теоретичний матеріал;
 • послуговуватися мовою наукового дискурсу;
 • ефективно застосовувати методи аналізу та опису зібраного мовного матеріалу.

Рекомендована література

 1. Албул О.А., Кравчук А.М., Петрухінa Л.Е. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму „Філологія” (слов’янські мови та літератури). – Львів, 2011.
 2. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. ‒ Київ, 2004.
 3. Eco U. Jak napisać pracę dyplomową Poradnik dla humanistów. Warszawa, 2007.
 4. Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotowac pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków, 1996.
 5. Kozłowski H. Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu. Warszawa, 2009.
 6. Oliver P. Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów. Kraków, 2000.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус